Návrh územního plánu budou projednávat v kině

Foto: ICP

ŘEVNICE – Zatímco dobřichovičtí zastupitelé před několika týdny schválili nový územní plán, Řevnické čeká další krok v pořizování nového územního plánu.

Upravený návrh se bude projednávat na opakovaném veřejném projednání v úterý 7. září od 18:00 hodin v řevnickém kině. S upraveným a posouzeným Návrhem územního plánu Řevnice je možno se seznámit i v papírové podobě v kanceláři odboru územního plánování MÚ Černošice nebo na Městském úřadě Řevnice.

Písemné námitky a připomínky se podávají přímo u pořizovatele na černošickém městském úřadu, odboru územního plánování do 14. září 2021 včetně.