Na svatbu jen v deseti

Foto: archiv

Od 20. dubna se opět mohou konat svatby, ale jen za dodržení vyhlášených opatření. Ministerstvo vnitra přitom doporučuje využít možnosti uspořádat svatbu pod širým nebem.

O znovuobnovení obřadů již informoval například městys Karlštejn, kde je možné uzavřít v obřadní síni městyse Karlštejn, či Liteň. Obřadu se však může zúčastnit maximálně 10 osob, a to včetně oddávajícího a matrikáře.

Osoby účastnící se obřadu jsou povinny během něj mít ochranný prostředek dýchacích cest, výjimku mají snoubenci. Účastníci musí dodržovat odstupy nejméně dva metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Obecní úřad musí zajistit další potřebná hygienická opatření: dostatečné množství psacích potřeb, dezinfekci. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

(pan)