My tři králové jdeme k vám

My tři králové jdeme k vámOd neděle 2. ledna do pondělí 10. ledna 2011 se v ulicích opět objeví koledníci Tříkrálové sbírky.

idé, kteří je potkají v ulicích nebo uvítají ve svých domovech, budou moci přispět do jejich úředně zapečetěných pokladniček. Jeden z koledníků bude mít průkaz vydaný Charitou ČR a při jakýchkoli pochybnostech ho rád předloží. Kdo koledníky vlídně přijme, nebude litovat – na dveře jeho domu napíší posvěcenou křídou zkratku K + M + B + 2011, což lze vykládat jako iniciály tří králů (Kašpara, Melichara, Baltazara), ale spíše jde o formuli požehnání: Christus masionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku.

Tříkrálová sbírka, pořádaná každoročně Charitou ČR po celé České republice, je největším dobrovolnickým projektem u nás. V našem regionu se její organizace ujala Farní charita Řevnice (http://revnice.charita.cz) a její výtěžek věnuje místním lidem v tíživé životní situaci. Část sbírky bude poskytnuta na projekty Charity ČR.

Lze si jen přát, aby se koledníkům dostalo stejně laskavého přijetí jako při tříkrálovém koledování v lednu 2010, kdy obyvatelé velmi štědře přispěli na charitní záměry. Díky jejich velkorysosti mohla místní farní charita podpořit tři rodiny z našeho regionu, které ve své domácnosti pečují o postižené dítě, a jednomu vozíčkáři přispět na zařízení samostatné domácnosti. Organizátoři sbírky uvítají dobrovolníky, kteří se k tříkrálové sbírce chtějí připojit jako koledníci. Mohou se přihlásit na adrese revnice@charita.cz nebo na telefonním čísle 724 370 941.

(ev)