Muzeum si připomíná výročí otevření výstavou

Výstava keramiky a keramických plastik Atelieru Čádových

BEROUN – Zajímavý program nachystalo u příležitosti svých sedmých narozenin Muzeum berounské keramiky v Berouně. Až do konce dubna je tu k vidění nová výstava keramiky a keramických plastik Atelieru Čádových.

Michal a Eva Čádovi vyrábějí historizující keramiku již přes 30 let. Inspiraci nacházejí zejména ve starověku a středověku. Součástí jejich tvorby jsou proto také historické repliky, které vyrábějí například pro film. Vytvořili pomocí klasických výrobních technik i uměleckou repliku nejhodnotnějšího kousku historické berounské keramiky tzv. džbán Šimona Nemazala z roku 1577.

(pan)