Malí zemědělci z Berounska se sejdou na prvním společném fóru

Foto: Petra Stehlíková

TETÍN – První společné setkání především malých zemědělců a příznivců péče o krajinu na Berounsku se uskuteční 16. března na Tetíně. Akce nazvaná Selské fórum, kterou pořádá Sdružení sv. Ludmily na Tetíně ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi (např. CHKO Český kras či Velkostatek Tetín), začne v 9 hodin.

Součástí programu jsou přednášky, které se zabývají aktuálními tématy v zemědělství, krajině a obchodu se zemědělskými komoditami. Se svými přednáškami dopoledne vystoupí například Vilém Pavlů z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nebo Adam Brezány z obchodní společnosti PROBI. O hospodaření a ochraně půdy v oblasti vody a živin promluví Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Odpoledne je na řadě například přednáška o legislativních podmínkách a jejich budoucí změně zpracování produktů a prodeje ze dvora či představení významu pastvy na území CHKO. Zájemci se mohou hlásit a získat více informací na www.selskeforum.cz.

(pan)