Muzeum se zdí hrdinů vystavuje díla řevnické malířky

V Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech jsou nyní k vidění také díla řevnické umělkyně Alby Bedřichové, od jejíhož narození v únoru uplynulo 130 let.

V době protektorátu Čechy a Morava obýval horní zámek v Panenských Břežanech K. H. Frank. Právě nacistické hrůzy, ale i statečnost mnoha Čechoslováků bojujících za svobodu připomíná zmiňovaný památník, kde najdete díla řevnické malířky.

Panenské Břežany leží v okrese Praha-východ asi 14 kilometrů severně od Prahy. První písemný doklad o nich pochází z roku 1233, kdy jsou  zmiňovány jako ves ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud také pochází jejich název. V obci se nacházejí hned dva zámky. Zatímco ten dolní, v němž za války žil Reinhard Heydrich, nyní chátrá, v horním zámku vznikl v roce 2016 Památník národního útlaku a odboje. A hned získal ocenění v prestižní národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku.

V rámci interaktivní expozice nazvané Zločin a trest se návštěvník seznámí s tragédií druhé světové války. V rámci prohlídky se například ocitnete ve vagonu smrti jedoucím do koncentračního tábora, spatříte unikátní repliku pankrácké gilotiny nebo zasednete v soudní síni, kde bylo rozhodnuto o trestu nad válečnými zločinci a kolaboranty. Hned při vstupu do muzea je k vidění unikátní odlitek cihlové zdi z domu na Porchester Gate v Londýně. V něm se v letech 1940 až 1945 nacházely kanceláře československé vojenské zpravodajské služby. Právě před touto zdí se fotografovali Kubiš, Gabčík, Opálka a další hrdinové, kteří v roce 1942 vykonali atentát na Heydricha.

Horní zámek nechala na přelomu 17. a 18. století postavit abatyše Františka Helena Pieroni de Galliano. V první polovině 19. století zámky vlastnil Matyáš Friedrich von Riese-Stallburg, později židovský velkopodnikatel v cukrovarnickém průmyslu Ferdinand Bloch-Bauer. Jeho choť Adele se stala velkou mecenáškou umělců a múzou malíře Gustava Klimta, který ji zachytil na svém světoznámém obrazu Zlatá Adele.

Po roce 1945 se horní zámek proměnil ve školicí středisko funkcionářů krajského národního výboru a poté na domov důchodců. Roku 2012 se objekt dostal pod správu Oblastního muzea Praha-východ a byl vkusně zrekonstruován.

Řevnické stopy
Příbuzní původních majitelů z rodu Bloch-Bauerů měli vazby dokonce i na dolní Poberouní, konkrétně na Řevnice. V nich totiž žila za první republiky neteř Ferdinanda a Adele paní Paula Blochová provdaná Löwensteinová. Jako Židovka ale o svůj majetek za války přišla a na podzim 1942 i o to nejcennější – o život. Třebaže se ji věrná přítelkyně, vzdělaná a odvážná Řevničanka, Alba Bedřichová snažila před deportací zachránit. Marně. Paula musela 12. 9. 1942 nastoupit do transportu do Terezína, kde o deset dní později zahynula. Koncentračnímu táboru neunikla za odbojovou činnost ani Alba Bedřichová. Po válce se z Ravensbrücku vrátila do Řevnic a byla zvolena starostkou. Po únorovém převratu 1948 se ale této funkce sama vzdala. Odešla do ústraní ke svému malování. Její obrazy jsou nyní v památníku k vidění do 7. dubna. Zachycují krajinu dolního Poberouní, květinová zátiší, ale i přítelkyni Paulu.

Kolébka Santiniho
Pokud se do památníku vydáte, nenechte si ujít návštěvu přilehlého parku a jedinečné budovy stojící v těsné blízkosti muzea – kaple svaté Anny. Stavbu v letech 1705–1707 provedl Filip Spannbrucker podle plánů slavného architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple je jedním z vůbec prvních Santiniho děl a zároveň prototypem jeho paprsčitého stylu, dovedeného k dokonalosti stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Otevírací doba

  • Středa – neděle 9:00–12:00, 12:30–16:30
  • Celý areál je plně bezbariérový.
  • Vstupné:
    Památník: 65 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 100 Kč
  • Kaple: 65 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 100 Kč
  • Oba okruhy: 100 Kč, snížené 65 Kč, rodinné 160 Kč
  • Web: https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz

Pavla Nováčková