Mořinka obnoví náves, uspěla v projektu Můj kraj

Foto: KÚSK

Nejúspěšnější navrhovatelé do projektu “Můj kraj – participativní rozpočet” se potkali se zástupci vedení kraje. Pozváno bylo pět navrhovatelů z každé kategorie. Nechyběl tak zástupce Mořinky.

Obci Mořinka se podařilo v internetovém hlasování “probojovat” na čtvrté místo ve velikostní kategorii obcí do 500 obyvatel a získat 400 tisíc korun na revitalizaci tamní návsi.

Díky získaným finančním prostředkům by náves měly obohatit nové sety pro posezení nejen místních, ale i návštěvníků a informační cedule pro turistické skupiny. Součástí projektu je i inventarizace stromů, z nichž některé jsou i přes sto let staré, a pěstební opatření u sto a víceletých lip.

Pozvaní zástupci projektů na krajském úřadě převzali pamětní listy a malé dary a pohovořili o svých zkušenostech s přípravou projektů.

Do prvního ročníku participativního rozpočtu Středočeského kraje přišlo 164 projektů. Do hlasování veřejnosti postoupilo 126 nejlepších z nich. Středočeští zastupitelé na projekty na svém posledním zasedání rozdělili 42 milionů korun.

Nejúspěšnější projekty

Obce s více než 3000 obyvatel

 • Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek v Sedlčanech
 • Obnova berounských Brdatek – vybudování tůní a lávek
 • Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech
 • Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě
 • Polabský skatepark

Obce 500-2999 obyvatel

 • Sportovní areál jako místo pro komunitní život ve Slatině
 • Bike Traily Mayrau ve Vinařicích
 • Rekonstrukce multifunkčního hřiště v Nižboru
 • Osvětlení hřiště v Bubovicích
 • Doplnění dětského hřiště v Bubovicích

Obce do 500 obyvatel

 • Revitalizace nevyužitého prostranství v obci Kochánky
 • Odpočinková zahrada s rozáriem a pétanquovým hřištěm pro seniory a obyvatele obce Ledce u Mladé Boleslavi
 • Obnova historického sadu v obci Kostelní Hlavno
 • Revitalizace návsi v obci Mořinka
 • Zachraňme stoletou lípu ve Veliké Vsi

(red)