Náves v Mořince získá nový “kabát”

Náves v Mořince
Foto: Petra Stehlíková

Obci Mořinka se podařilo v participativním rozpočtu, který vyhlásil Středočeský kraj v rámci projektu Můj kraj, získat 400 tisíc korun na revitalizaci tamní návsi.

Díky získaným finančním prostředkům by náves měly obohatit nové sety pro posezení nejen místních, ale i návštěvníků a informační cedule pro turistické skupiny. Součástí projektu je i inventarizace stromů, z nichž některé jsou i přes sto let staré, a pěstební opatření u sto a víceletých lip.

Vše bude řešeno v souladu s arboristou a vypracovaným posudkem. Náves v Mořince je součástí vesnické památkové zóny, která má charakter stromořadí lip a ořechů.