Mníšek získal spolu s dalšími šesti obci dotaci od kraje

Ilustrační foto: archiv

Mníšek pod Brdy uspěl se svou žádostí o dotaci z Programu péče o krajinu B v rámci podprogramu zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. 

Dotační program vypsalo Ministerstvo životního prostředí a o svém rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na projekty obcí informovalo Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Spolu s Mníškem dotaci získaly také Bukovany, Lysá nad Labem, Stratov, Dubno, Milčice a Petrovice.

“V konkrétních případech se jedná například o výsadbu dřevin podél polních cest, aleje ovocných dřevin, kosení trávníků, vytvoření zemních tůní, pastvu smíšených stád, ošetření památných a významných stromů a podobně,” zmínil konkrétní příklady využití dotací náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera s tím, že rozhodnutí ministerstva vítá.

(red)