Mníšek a Řevnice přispějí rodinám na školkovné

Ilustrační foto: archiv

Počet obyvatel Mníšku pod Brdy neustále roste, přibývají zejména mladé rodiny s dětmi. Podle demografické studie by se nárůst počtu dětí ve městě měl zastavit zhruba za pět let.

Studii si nechala zpracovat radnice v rámci strategického plánu. Do obou městských mateřských škol se letos přitom nepodařilo umístit 43 dětí. Zastupitelé proto schválili příspěvek z rozpočtu města zákonným zástupcům dítěte, které se nedostalo do obecní mateřinky, a to v maximální výši 1500 korun měsíčně. Příspěvek je určený na částečné pokrytí nákladů spojených s platbou školného v soukromých předškolních zařízeních.

Rada města uvažovala o rekonstrukci bývalého penzionu U Kožíšků na mateřskou školu. Tato varianta se ale ukázala zejména s ohledem na přísné hygienické normy jako nereálná. Proto se radní shodli na nutnosti vytipovat vhodnou lokalitu pro stavbu nové mateřské školy.

Příspěvek pro tříleté děti, které se nedostaly do obecní mateřské školy, schválila také radnice v Řevnicích, která zde uzavřela smlouvu se soukromým zařízením Bambinárium.

(pan)