Mníšečtí by nový územní plán mohli schválit ještě letos

Ilustrační foto: archiv

Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Lety se koná ve středu 25. září od 18 h v sále U Kafků. Chystá se také další veřejné projednání nového územního plánu v Řevnicích.

Mnohem dál jsou v Mníšku pod Brdy, kde se ve středu 11. září uskutečnilo v pořadí již druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Za město se obou jednání zúčastnila starostka a určená zastupitelka pro územní plán Magdalena Davis.

Podle informací Ing. arch. Zdeňka Kindla bude návrh vyhodnocení všech připomínek a námitek rozeslán dotčeným orgánům, které k tomuto návrhu mohou uplatnit svá stanoviska. „Pokud ze strany těchto orgánů bude vše v pořádku, pak bude konečně možné předložit návrh vyhodnocení připomínek a námitek i návrh celého územního plánu zastupitelstvu města ke schválení. Je tedy naděje, že se podaří nový územní plán schválit ještě na posledním letošním veřejném jednání zastupitelstva města,“ míní Ing.arch. Zdeněk Kindl.

(pan)