Milovníci svíčkové, oprašte své recepty!

Foto: archiv redakce
Foto: archiv redakce

Agentura GEI-ŠA zve na 1. ročník Brdského festivalu svíčkové (omáčky), který se uskuteční v konírně dobřichovického zámku v sobotu 11. října 2014 od 19:00 hodin. Známe pravidla.

Hlavním cílem pořadatelů je připravit příjemný večer v soutěžním společensko-gurmánském duchu a vytvořit prostor pro příjemnou zábavu s tím, že vlastní program si tak trochu dotvoří sami jeho účastníci.

Pořadatelé přivítají všechny odvážné, kteří budou soutěžit, stejně jako ty, kteří přijdou ochutnávat nebo se jen podívat. Povinnou výbavou je dobrá nálada, velkorysost a nadhled, v případě jednotlivých účastníků i respekt vůči pravidlům a základním principům fair play.

S podrobnými pravidly soutěže se můžete seznámit již nyní:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, přihlášku je třeba volnou formou adresovat na jiri.geissler@infocredit.cz.
 2. Soutěžní omáčku v množství cca 4,5 litru a degustační kousky masa (cca 10 g) v celkovém množství cca 1 kg v uvařeném stavu, připravují účastníci mimo areál a pořadatelům ho předají v teplém stavu v sobotu 11. října mezi 17:30 – 18:30 hod.
 3. Soutěžní vzorek bude označen číslem, bez uvedení autora. Číselné označení a identita soutěžících je neveřejná, zná ji pouze pořadatel.
 4. Pořadatelé zajistí vlastními technickými prostředky stálou teplotu soutěžního vzorku po celou dobu soutěže.
 5. Soutěž proběhne od 19,00 do 21,00 hod.
 6. Soutěžní vzorky bude hodnotit odborná porota (složená z kulinářských odborníků) pod vedením paní Heleny Rytířové.
 7. Kromě odborné poroty se do hodnocení může zapojit i široká laická veřejnost v počtu cca 80 až 90 zájemců. Jediným kriteriem, jak se stát hodnotitelem, je přijít včas a zaplatit vstupné.
 8. Hodnotitelé budou po příchodu viditelně označeni a budou jim následně servírovány degustační vzorky soutěžních omáček. Pořadí ochutnávky si může každý hodnotitel určit sám, v rámci slušnosti a především s ohledem na limitovaný počet porcí však prosíme o dodržení pravidla, že každý by měl od jednoho soutěžního stolku ochutnat jen jednou.
 9. Degustační vzorek je tvořen 1/4 knedlíku (dodává pořadatel, pro všechny soutěžící bude jednotný), přiměřené množství omáčky a odpovídající kousek masa.
 10. Každý hodnotitel dostane hlasovací lístek, na němž jednotlivé vzorky oznámkuje jako ve škole (nejchutnější – 1, nejméně dobrý – 5).
 11. Celkové pořadí bude stanoveno následným součtem jednotlivých hodnocení, vítězem se stane vzorek s nejmenším součtem jednotlivých hodnocení.
 12. V případě stejného výsledku rozhodne o lepším umístění předsedkyně odborné poroty (dodatečná soutěž již nebude možná, soutěžní vzorky již budou tou dobou snědeny).
 13. Vyhlášení výsledků se očekává po 21:30 hod. Bude vyhlášeno třetí, druhé a první místo, na výherce čekají zajímavé a milé ceny. Informace o proběhlé soutěži a výhercích bude následně prezentována v tisku a na sociálních sítích.
 14. Z odevzdaných hlasovacích lístků budou po vyhlášení výsledků vylosováni výherci drobných cen.
 15. Pořadatelé si vyhrazují právo se soutěže zúčastnit jako soutěžící,  nikoliv však jako návštěvníci-hodnotitelé.
 16. Pořadatelé si vyhrazují právo tato vyhlášená pravidla v průběhu přípravy soutěže ještě doplňovat a drobně upravovat a měnit.

(red, jp)