Městys rozdělí dotace na školství, kulturu i zájmovou činnost dětí

Budova Městyse Karlštejn Foto: Petra Stehlíková

KARLŠTEJN – Čtvrt milionu korun vyčlenil Městys Karlštejn v letošním roce pro dotace. Současně vyhlásil výběrové řízení na jejich poskytnutí, a to v pěti oblastech: školství, kultura, sport, zájmová činnost dětí a dospělých a ostatní blíže nespecifikované akce.

Žádost o dotaci může předložit ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládané akce. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s akcí musí být zachyceny v účetnictví. Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje dle Zásad o poskytování finančních dotací z rozpočtu městyse. Formulář pro žádosti je zveřejněn na webových stránkách městyse, případně je možno si jej vyzvednout na úřadě. Podmínkou zařazení do výběrového řízení je předložení žádosti do 31. března.