Lumek a Lumen v novém školním roce

lumen_logoZačínáme studio Duha a nabízí nově angličtinu s loutkami a divadlem.

V Lumenu mohou děti navštěvovat kroužky, které jsou již vyzkoušené, ale i novinky.

Studio Duha je opravdu pro smysly i (ne)smysly.  Pro děti školkového věku je připraveno každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin. Tak jako se skládají barvy duhy, skládají se činnosti, které studio Duha nabízí – všechny jsou promýšlené tak, aby působily na celkový harmonický rozvoj dítěte. Naším cílem je předložit Vám program k rozvoji smyslů, všestranných dovedností a estetického cítění v jednom odpoledni.

Děti projdou vždy během 16 setkání za pololetí hrou na jednoduché Orfovy nástroje, hudební výchovou, pohybovou výchovou a výtvarnou výchovou. Tyto oblasti se budou po čtyřech setkáních obměňovat a ve druhém pololetí, v dalších 16 setkáních, opakovat.

Angličtina s divadlem a loutkami bude probíhat ve čtvrtek od 15 do 16 hodin v Dobřichovicích. Pro děti připravuje naprosto kreativní výtvarku s keramikou. Děti s Radkou zažívají nefalšovanou tvůrčí atmosféru. To, co pod jejím vedením děti vytvoří, je opravdová pastva pro oči.

Kurz pro děti s odkladem školní docházky, předškoláky bude opět v úterý, jen čas měníme na 14 až 15 hodin. Pokud má vaše dítě odklad, nebo ho čeká nástup do školy a vy byste hod rádi na ten důležitý krok dobře připravili, není nic vhodnějšího než tento kurz.

Flétničku pro nejmenší i trochu větší vede v pondělí od 16 do 17 hodin zkušená trpělivá paní učitelkou.

Jóga s pohádkou na děti čeká v Dobřichovicích v pondělí mezi 16. a 17. hodinou a na Mořince ve čtvrtek ve stejný čas. Klidné a milé cvičení provázané pohádkovým příběhem a výtvarnou činností vede naše dlouholetá kolegyně.

Na Mořince probíhá velmi tvořivý, milý a klidný kroužek Artefiletiky (výtvarka se zážitkem) vždy ve středu od 16 do 17 hodin.

Pro dospělé tanečnice se v Dobřichovicích otevírá každý čtvrtek od 19:30 hodin další komorní kurz břišních tanců.

V Dobřichovicích i na Mořince je denně od 7:30 do 17 hodin otevřen jako každý rok také klub malých dětí Lumek. Zde jsou pro Vás a pro Vaše děti aktivity a program připravovány srdcem a zároveň profesionálně. Spolupracujeme s psycholožkou, logopedkou, oční lékařkou.

R. Bartoníčková