Lidé mohou přispívat na opravu křížové cesty

Foto: archiv

Přispět na rekonstrukci křížové cesty v barokním areálu Skalka může kdokoli. V minulém roce byl sice obnovený povrch čtrnácti kapliček, nyní je ale potřeba opravit jejich vnitřní niky.

K financování má pomoci veřejná sbírka, která potrvá až do 25. května 2019. Veřejná sbírka probíhá buď formou převodu na bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. pod číslem 30031-0388055349, hotovostní platbou na pokladně městského úřadu, anebo vhozením mincí nebo bankovek do kasiček, které byly až do konce října na Skalce.  Od konce května do konce října do nich lidé.

Do vnitřku kapliček na Skalce mají přijít umělecké reliéfy s motivy křížové cesty.

(pan)