Lidé mohou připomínkovat vznikající Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury

Ilustrační foto: Petra Stehlíková

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Již jen do 15. ledna může veřejnost připomínkovat vznikající Strategii Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro roky 2024 až 2030. Na webu krajského úřadu jsou zveřejněny vybrané kapitoly, které lze připomínkovat.

Loni v listopadu skončila série dvanácti workshopů, během nichž se pořizovatelům strategie podařilo získat potřebná data. Lidé nyní mají další příležitost vyjádřit se ke konkrétnímu návrhu analytické části Strategie prostřednictvím online formuláře. Názory, postřehy a připomínky lze odevzdávat do 15. ledna. Na webu krajského úřadu jsou zveřejněny vybrané kapitoly, které lze připomínkovat. Jde o kapitoly Socioekonomický kontext, Financování kultury, Situace v obcích a Účast středních škol na kultuře. Komentáře budou vypořádány zpracovatelem analýzy ONplan lab. s. r. o. a následně i s vypořádáním zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje v sekci Odboru kultury a památkové péče a na webových stránkách www.kreativnistrednicechy.cz. Dokument se stane podkladem pro návrhovou část strategie, která bude zpracována v průběhu ledna až března 2024.