Lety připravují architektonickou studii pro rozšíření školy

Studie: Obec Lety

LETY – Obec Lety v současné době finalizuje architektonickou studii pro stavbu II. stupně ZŠ Lety se sportovní halou. Úkolem bylo do relativně malého prostoru umístit jak kmenové, tak speciální učebny pro potřeby šesťáků až deváťáků včetně dílen a hlavně tělocvičnu, která by sloužila pro děti od nejmenšího věku, tak i pro odpolední aktivity. A navíc by splňovala parametry pro vyšší soutěže, např. ve volejbalu.

Budova druhého stupně bude z východu navazovat na budovu základní školy s jídelnou a mateřskou školu, které jsou vzájemně propojené krčkem z modrých profilitů.

Stávající zádveří ZŠ bude rozšířeno a bude zajišťovat propojení „suchou nohou” i do nové budovy školy a tělocvičny.

Třídy a zázemí školy

Škola se zvětší o nejméně sedm tříd – kmenových a speciálních. Větší učebny lze dělit podle potřeby výuky – jazykové vyučování s polovinou dětí ve třídě využije rozdělenou učebnu. Pro dramatickou výuku, různá představení či setkání s rodiči nebo výuku hudební školy bude v přízemí školy aula, pamatováno je také na knihovnu.

Tělocvična

V návrhu je zakomponována tělocvična o velikosti 21 x 28 metrů. Tato je zapuštěna dvě patra pod terén stávající budovy I. stupně školy. Do této velikosti se vejdou dvě volejbalová hřiště, potřebné zázemí pro náčiní, posilovnu nebo i lezeckou stěnu. Díky podzemnímu založení tělocvičny lze její střechu využít jako zelenou venkovní terasu. Díky střeše propojovacího krčku mezi oběma školními budovami bude možné z prvního patra současné školy přejít na venkovní terasu na druhém stupni. Myšlenkou je také osadit ji truhlíky a využít pro pěstitelské práce nebo bylinkovou zahrádku pro jídelnu.

Uvažované využití tělocvičny je i mimo výuku – jak k odpoledním sportovním kroužkům, pro letní soustředění, tak případně i pro společenské události, plesy apod. K tomuto využití bude mít tělocvična samostatný vchod a také kuchyňský kout pro zajištění občerstvení.

Parkoviště

Kmenové učebny generují povinné množství parkovacích míst. Podle propočtu potřebujeme parkoviště pro minimálně 51 a optimálně 55 aut.

Studie: Obec Lety

Fotovoltaika

Na střechu plánované budovy školy chceme přidat fotovoltaické panely pro využití sluneční energie ke zlevnění provozu školy. Kromě svícení a teplé vody bude potřeba v létě budovu chladit a větrat. To platí především pro velké prostory tělocvičny. Přebytky ve výrobě elektrické energie lze využít v obci například ve veřejném osvětlení.

V případě druhého stupně školy je zakomponování fotovoltaiky při projekčních pracích jednodušší.

Plánujeme časem přidat sluneční elektrárnu i na budovu stávající školy, což si vyžádá menší úpravy, ale není to nic složitého a nepřekonatelného.

Časový harmonogram

Podle harmonogramu daného smlouvou má obec Lety nyní předánu architektonickou studii. Do konce března příštího roku by měla mít hotovou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Pokud se všechno povede podle plánu, stavební povolení pro novou budovu by obec mohla získat s koncem května 2024. V mezičase bude vypsána soutěž na zhotovitele stavby formou Design&Build. A v případě shromáždění investičních prostředků druhý stupeň otevře k 1. 9. 2026.

Předpokládaná investice

Finanční náklady dostavby školy se budou pohybovat kolem 200 mil. Kč. „Tuto sumu budeme skládat z několika zdrojů – ve výhledu jsou dotace, které jsou zatím vypisované na Ministerstvu financí s příspěvkem Středočeského kraje. Z hlediska směrování stavby k udržitelným zdrojům energie a moderních technologií chceme čerpat dotace z Operačního programu životní prostředí. Budeme oslovovat i soukromé investory.

Na plánu financování výstavby začínáme pracovat už nyní a budeme o něm informovat průběžně s postupem projekčních prací i výběrovými řízeními, které budou na stavební povolení dostavby školy navazovat,“ plánuje starostka Letů Barbora Tesařová.

Barbora Tesařová, psáno pro Letovák