Lety opravují kanalizaci v Prostřední ulici

lety obecni urad14. července začala připravovaná oprava kanalizačního potrubí pod ulicí Prostřední.

V průběhu prací budou provedeny úplné uzávěry částí komunikace, ale vždy tak, aby byl zajištěn přístup k nemovitostem. O uzavírání ulice a přístupu k jednotlivým budovám jsou a budou občané včas informováni stavbyvedoucím Pavlem Kejřem.

Vzhledem k lokalizaci škod na kanalizaci na rozhraní katastrů mezi Lety a Dobřichovicemi je tato akce realizována společně s městem Dobřichovice. Oprava kanalizace v ulici Prostřední bude dokončena do 31. 8. 2014. Stavbu provádí Vodohospodářská stavební Chomutov ve spolupráci s firmou Jiří Kejř – podnik stavebních a zemních prací, s. r. o.

(bt)