Letovská školka hledá nového ředitele

foto: lety-obec.cz
foto: lety-obec.cz

Koncem února se po rezignaci ředitelky MŠ Lety stala zastupující ředitelkou paní Jana Rozsypalová Šalková, a to pro přechodné období, než bude jmenován nový ředitel MŠ.
Dali jsme jí prostor, aby mohla říci, co školku v tomto období čeká:
Máme před sebou složitější období ve formě určitého provizoria, které potrvá až do května 2014. Budeme čekat na výsledky konkurzního řízení, než bude jmenována nová ředitelka školy.

První březnový týden ukončí děti z modré třídy svoje cestování po všech kontinentech, které jsme provázali s probíhající olympiádou. Poznali jsme Evropu, Austrálii, Afriku, Ameriku a zbývá už jen Asie. Klademe tak maličké základní kameny k multikulturní výchově, protože děti předškolního věku nemají žádné předsudky, přijímají všechny poznatky přirozeně, spontánně a s radostí, nebojí se zeptat, a navíc ještě nenásilně zapojí do spolupráce rodiče. Další březnové týdny začneme nesměle probouzet jaro.

V červené třídě si pod názvem Jaro ťuká na vrátka, otevřete kůzlátka budou děti hrát se známou pohádkou O neposlušných kůzlátkách. Seznámí se s textem, pokusí se o dramatizaci, výtvarné ztvárnění a také se dozví od kůzlátek, co všechno k jaru patří. Jistě nebude chybět ani pěkná písnička či taneček.

V modré třídě pokročíme v našich pokusech a objevech, vyzkoušíme si rychlení cibulových rostlin, dozvíme se, jaké podmínky potřebuje rostlina k růstu, zahrajeme si na otvírání studánek a pochopíme, jak voda putuje od pramínku až k moři a zase zpátky.

Vytvoříme si list do herbáře, zapojíme rodiče, aby nám pomohli s vylisováním. Budeme se toulat předjarní přírodou a odemykat trávníky u Berounky.

Předškoláci pokračují v práci ve svých pracovních sešitech. Obě třídy navštíví letovskou knihovnu, abychom po delší odmlce obnovili naše pravidelné návštěvy, a dál se dozvídali, „kdo bydlí v knížkách“.

Připravíme si výtvarné práce do soutěže pořádané Modrým domečkem a ZUŠ Řevnice, letos na téma Můj oblíbený hrdina. Dostatečně široký námět pro rozvoj dětské fantazie, uplatnění výtvarného vyjádření vlastní představy a vyzkoušení netradičních výtvarných technik.
Také nacvičíme pásmo básniček a písní na vítání občánků do života, které se bude konat v měsíci dubnu.

Myslím, že výčet toho, „na co se těšíme“, není vůbec malý, přestože, jak už jsem v úvodu předeslala, se nacházíme ve složitém období čekání na definitivu, na určení směru, kterým se naše mateřská škola v dalších letech vydá.

Každá koncepce rozvoje školy může nasměrovat školu jinam. Ta moje si klade jako hlavní cíl zlepšení komunikace. Protože otevřená komunikace znamená výměnu informací. Možnost dělit se o svoje myšlenky, pocity, otázky. Jsem přesvědčená, že dobrá komunikace je klíčem ke kvalitně fungujícím vztahům nejen uvnitř MŠ, ale současně směrem k rodičům, zřizovateli, okolním ZŠ i veřejnosti obce, v níž se naše MŠ nachází.

Jana Šalková Rozsypalová
zástupce pověřený vedením školy