Letovská škola získala dvě ocenění

Foto: obec Lety

LETY – Na slavnostním vyhlášení 9. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje bodovala i novostavba základní a mateřské školy v Letech. Získala cenu veřejnosti a zvláštní cenu, která putovala veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře, kde stavby představily unikátní filmovými spoty. Hlasování veřejnosti se v letošním ročníku účastnilo celkem 11 525 hlasujících. Letovská škola získala 3 497 hlasů.

Porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště. Zároveň je zde i přirozená hravost.