Letovská radnice plánuje přístavbu II. stupně základní školy

Foto: obec Lety

LETY – Letovští zastupitelé mají v plánu přistavět budovu II. stupně základní školy. V případě získání dotace by se mohlo začít stavět na jaře 2025, očekávané náklady výstavby jsou 250 milionů Kč bez DPH.

Na tento projekt podala obec Lety žádost o stavební povolení a v říjnu 2023 také žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí na částku 135 milionů Kč. Další podání se připravuje po zřízení Svazku obcí Lety – Všenory – Hlásná Třebaň na Ministerstvo školství ČR. Soutěž na zhotovitele by měla proběhnout letos v létě.

Projekt řeší realizaci přístavby objektu základní školy (II. stupeň) se sportovní halou. Nová budova bude umístěna v těsné blízkosti stávající ZŠ a má sloužit jednak jako rozšíření její kapacity a dále jako sportoviště. V rámci objektu přístavby se nachází i víceúčelová sportovní hala s pochozí zelenou střechou. S ohledem na limit výšky stavby dle územního plánu je tělocvična atypicky s dalšími prostorami zahloubena dvě podlaží pod úroveň terénu. Objekt má půdorysně lichoběžníkový tvar o maximálních rozměrech 53 x 38 metrů. Nejvyšší bod se nachází v úrovni +12 m nad terénem. V přízemí se nachází šatny, aula a školní knihovna.

V dalších podlažích bude celkem šest kmenových tříd, čtyři odborné učebny, kabinety, školní kuchyně, posilovna atd. Mezi stávající a novou budovou ZŠ je navržen přízemní propojovací krček o rozměrech 3 x 17 metrů. Na jeho místě se v současné době nachází lehká konstrukce zádveří, která se v novém stavu odstraní a nahradí novým krčkem. Nově přistavovaný objekt řeší rozšíření stávající kapacity školy o 180 žáků. Využití objektu tělocvičny se předpokládá pro účely školního vyučování dětí i pořádání sportovních akcí.

Objekt školy se připravuje v pasivním standardu, kdy je uvažováno, že přebytky z výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše nové budovy školy budou moci být využity v rámci komunitní energetiky (využity pro napájení části sítě veřejného osvětlení). Napojení na komunikaci Karlštejnská zůstane stávající.

Zdroj: Barbora Tesařová, starostka Letů