Kulturní dům si podmanil širokou veřejnost

Po velmi povedené rekonstrukci byl v loňském roce otevřen Kulturní dům Všenory. Přicházejí si ho prohlédnout snad všichni, kdo o něm slyšeli. Lidé sem rádi zajdou na kulturní akci nebo uspořádají soukromou oslavu. Stejné je to s umělci či organizátory. V jedinečném prostoru vyniknou jejich díla, komorní představení či prezentace. Všenorští mají originální prostor, kde to opět žije.

Už dvě premiéry zde uvedl soubor Všenorské divadelní společnosti. A na duben připravují pro tuto svou domovskou scénu další. Zavítat můžete také na expozice místního muzea. V červnu se uskuteční unikátní výstava ze sbírky slabikářů z celého světa pedagoga Josefa Kubálka, který v obci žil dlouhá léta (více o mimořádném učiteli v rubrice Historie na str. 21). Sbírka má přes dva tisíce exemplářů, některé jsou i čtyři sta let staré. Určitě stojí za vidění. Sídlí tu také Všenorská knihovna a Literární kavárna. V sále se usadí až 150 diváků, lze tu promítat filmy, pořádat besedy, prezentace, semináře. Vše s profesionálním osvětlením a ozvučením.

Ke znárodnění někdejšího hotelu Zdenka došlo v roce 1948, o osm let později byla budova uvolněna pro Výzkumný ústav lesa a myslivosti. Roku 1959 byl zrekonstruován sál, zbourán přístavek na kratších stranách tohoto obdélníkového objektu a vybudovány části nové, ve svém půdorysu zvětšené o šířku obou přísálí. Po roce 1989 vše získali v restituci zpět původní majitelé. A roku 2021 koupila budovu na základě dotace obec Všenory. Chtěla ji hlavně zachránit, protože hrozilo, že nádherná stavba bude zbourána a místo ní „vyroste“ bytový dům. Dalším cílem byl vznik místa pro kulturní vyžití občanů z Všenor i širokého okolí. Vše se povedlo.

Urbanisticky i architektonicky pozoruhodná stavba s hodnotným interiérem, nacházející se v historickém jádru obce, patří mezi kvalitní ukázky drobné veřejné novorenesanční architektury 80. let 19. století. Vznikla vedle vily Nolč, zbudované majitelem všenorského panství Janem Nolčem v roce 1874. Ve své době představovala první výletní restauraci a hotel zbraslavského okruhu.

Zřízení společenského zázemí pro pražskou smetánku se stalo základem rozvoje všenorské villegiatury (tj. venkovských vil pro letní pobyt mimo město). Z podnětu Jana Nolče vznikl v roce 1880 Okrašlovací spolek pro Všenory a okolí, jeden z prvních spolků tohoto druhu v Čechách (jeho členové byli první zakladatelé všenorských vil).


Roku 1886 Jan Nolč přistoupil ke stavbě samostatného divadelního a společenského sálu v bezprostřední blízkosti hotelu. Trojlodní bazilikální stavba vynikala především interiérem s bohatou novorenesanční štukovou výzdobou a malbami akadamického malíře Adolfa Liebschera. Obě budovy přímo navazují na areál historického lesoparku, záměrně vybudovaného jako relaxační zóna s několika stavebními památkami, který pokračuje do údolí a k přírodní nivě řeky Berounky.

Navštivte nás. Dotkněte se historie.

Hledáte prostor pro oslavu, svatbu, kulturní či jinou akci?
Volejte 730 899 881, pište knihovna@vsenory.cz

www.KdVsenory.cz
Květoslava Mašity 294, Všenory