Křižovatka u mostu v Letech bude po úpravách bezpečnější

Křížení silnic v Letech Foto: Petra Stehlíková

LETY – Středočeský kraj bude upravovat nebezpečnou křižovatku u mostu v Letech. Zastupitelé kraje schválili tento týden projekt, jehož cílem je upravit křížení tak, aby bylo bezpečné nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty. Kraj na projektu spolupracuje s obcí. Podle posledních zpráv, které obec má, by se mělo začít letos v srpnu až září.

U mostu na katastru Letů se kříží hojně využívaná cyklotrasa v ulici Na Kovárně s hlavní ulicí Pražskou, zároveň je tu i Řevnická ulice vedoucí do centra Letů. Zdejší zastupitelé tak sami iniciovali, aby krajský úřad tuto situaci řešil. „Jedná se o to, že se často opakovaly situace, kdy se do kolize dostávali cyklisté jedoucí v protisměru z ulice na Kovárně ve směru na Řevnice s řidiči přijíždějícími od mostu. Na tuto situaci jsme upozornili Krajskou správu a údržbu silnic, v jejíž gesci je správa komunikace II/115 a pokračování cyklostezky na mostě. Dohodli jsme se na tom, že na naše náklady zpracujeme dokumentaci k provedení stavby, po získání stavebního povolení jsme projekt dělený na stavební objekty dle vlastnictví pozemků pod nimi předali Středočeskému kraji, který v současné době soutěží stavební firmu,“ sdělila letovská starostka Barbora Tesařová.

Foto: Petra Stehlíková

Frekventovaným úsekem projede v cyklistické sezóně každý víkend v průměru čtrnáct set cyklistů a skoro pět tisíc aut, což je opravdu hodně. Kraj chce, aby byl po úpravách průjezd křižovatkou pro cyklisty bezpečnější. „Cílem je zajištění bezpečného spojení pro cyklisty, pěší nebo koloběžkáře z Letů na vlak. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti společného provozu na mostě a navazujících komunikacích, a to zejména o víkendech, při zvýšeném pohybu rekreačních cyklistů,“ uvedl krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

V rámci akce budou zřízeny dva sdružené přechody s přejezdy pro cyklisty s veřejným osvětlením a nástupními plochami. Dále zde budou nové pruhy oddělující cyklisty od osobních automobilů a umožňující pojezd rozměrných vozidel a nové dopravní značení. Opravy se dočká i chodník, vozovka v křižovatce a odvodnění silnice.

Kraj bude nyní žádat o dotaci či příspěvek na realizaci projektu z fondů EU nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, zajistí realizaci celé akce a financování a správu a údržbu značení, nástupních ploch a odvodnění silnice. Zastupitelstvo obce projekt schválilo, stavební povolení nabylo právní moci loni v dubnu.

Předpokládaná cena je 2,24 milionu korun s DPH.

Foto: Petra Stehlíková