Královský průvod už tento víkend

Královský průvod už tento víkendKrálovský průvod z hlavního města Prahy na hrad Karlštejn, který se koná vždy během prvního červnového víkendu v Praze a v obcích kolem Berounky, vyrazí i letos.

Naplánujte si s rodinou víkend plný dobové hudby, zábavy, tance, divadla, her, soutěží i dobrého jídla. Celá akce je zdarma.

Od 31. května až do 2. června máte možnost stát se součástí sedmého ročníku královského průvodu z Prahy na Karlštejn. V bohatém programu se vám předvede plno kejklířů, rytířů, hudáků, tanečnic, žoldnéřů nebo šlechta na koních či v kočárech. Císař, císařovna a jejich družina samozřejmě nemohou chybět. Reálné kostýmy, dobová mluva a historické atrakce budou všude, kam se podíváte.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn navazuje na historickou událost, kdy Karel IV. dopřával poddaným pohled na korunovační klenoty Svaté říše římské. Císař je uchovával na svém venkovském sídle, na hradě Karlštejně. Každoročně je pak o Velikonocích nechával společně se svatými ostatky ukazovat věřícím v Praze. Nedlouho poté vezl tyto skvosty s velkou slávou zpět a právě jejich návrat z hlavního města Prahy na Karlštejn byl před lety námětem královského průvodu.

V letošním roce se opět můžete zapojit do této historické rekonstrukce. Zúčastněte se nejen atraktivního doprovodného programu, ale hlavně průvodu samotného.

V pátek 31. května večer před chrámem sv. Víta na Pražském hradě žehná průvodu i klenotům děkan metropolitní kapituly. Císař převezme korunovační klenoty a spolu se svou chotí Eliškou Pomořanskou vede celou družinu. V dobách Karla IV. tvořilo zástup na dvě stě rytířů a dvořanů na koních, povozech i pěšmo. Možná i díky vám dáme dohromady dav stejně početný! Průvod se přesune k Novoměstské radnici v Praze 2. Poté, co se císař pozdraví se zastupiteli města, začne pěkná historická podívaná. Těšit se můžete například na ohňovou šou! Po skončení produkcí se císař a jeho paní odeberou do Novoměstské radnice, kde přenocují. V sobotu 1. června vyjde průvod z Chuchle a malebnou krajinou podél Berounky poputuje do Dobřichovic, z nichž pak v neděli 2. června přes Lety a další obce zamíří na Karlštejn.

Průvod má v letošním roce pozměněnou trasu. Častěji se ubírá po pohodlných a všem přístupných turistických trasách, aby se mohl přidat skutečně každý. V zastávkách je připraven program, který na počest císařské návštěvy chystají samotné obce. Karel IV. je poctěn dobrým jídlem a pitím, sleduje tanečnice, rytíře nebo dobové divadelní hry.

V neděli 2. června začne atmosféra na louce pod Karlštejnem houstnout. Všichni se budou připravovat na chvíli, kdy Karel IV. se svou družinou dorazí. Aby si lidé zkrátili nekonečné čekání, mohou se na louce věnovat historickému programu pro děti i dospělé, a to už od 11 hodin. Na místě proběhnou dobové farmářské trhy, které potěší vaše chuťové buňky. Okoštujte, na čem si pochutnávali lidé ve 14. století. Když už se s jídlem posadíte, podívejte se na šermíře, zábavná divadelní a kejklířská představení nebo si poslechněte některou z mnoha středověkých kapel. Nejen pro děti budou k dispozici dobové hry a soutěže (třeba klání v pojídání koláčů, boj hadrovými bijáky, kladení kamenů, lukostřelba). Chybět nebude ani ukázka střelby ze středověkých ručních palných zbraní a z děla, při níž se vám jistě rozbuší srdce.

Všichni máte možnost stát se součástí výjimečného programu, a to buď v místech, kde průvod zastavuje, nebo jako členové samotného průvodu. V kostýmu i bez něj!

Nezapomeňte také, že letos se volí nový představitel Karla IV. Sledujte proto webové stránky www.kralovskypruvod.cz i jejíFacebook. Na obou kanálech najdete také čerstvé informace o této akci a další zajímavosti.