Aukce energií pro domácnosti se blíží

Aukce energií pro domácnosti se blížíVe městě Říčany, které zorganizovalo podobnou aukci jako první, se přihlásilo asi 500 domácností a díky své společné síle dosáhly 17% úspory nákladů na elektřinu a 30% na plyn – celkem za 7 milionů korun (za 2 roky).

V současné době připravuje takové aukce řada dalších měst a obcí. Vedení Černošic aktivně vybídlo ke společnému postupu také Dobřichovice, Vonoklasy, Řevnice, Lety a další obce regionu Dolní Berounka. V jednotě je síla – a větší šance výrazně ušetřit. Nenechte si ji ujít!

Technické zajištění aukce poskytuje společnost eCENTRE, český průkopník elektronických nákupů a partner obce Lety mimo jiné v její historicky první aukci na elektrickou energii v roce 2011.

K vašim úsporám vede jen pár kroků:

1. krok: Na MěÚ Dobřichovice či Řevnice podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady. eCENTRE takto shromáždí data od všech domácností, které se budou chtít zúčastnit.

2. krok: eCENTRE se sdruženou poptávkou osloví skrze e-aukční síň široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v elektronické aukci.

3. krok: Ve stanovený termín proběhne v internetové aukční síni soutěž mezi dodavateli o co nejnižší cenu – je zajištěna férová soutěž s účinným mechanismem pro dosažení nejlepší možné ceny.

4. krok: Poskytovatel služby porovná vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.

Z čeho se skládají vaše platby a co je možné zařadit do soutěže?

Zjednodušeně lze říci, že platby za energie se skládají z těchto částí:

n Regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem, a nelze ji tudíž zařadit do soutěže.

n Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a lze s ní tedy soutěžit v e-aukci.

l Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do vašich zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci apod.). V e-aukci soutěžíme o neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Ta tvoří asi 40 % z celkové platby.

l Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e-aukci soutěžíme o neregulovanou část. Tvoří až 80 % z celkové platby.

Kam a kdy přinést podklady, abyste mohli v aukci ušetřit za elektřinu a plyn?

Provoz kontaktního místa:

Kde a kdy?

Na základě dohod s městy Dobřichovice a Řevnice jsou dány tyto termíny a kontaktní místa sběru dat.

Každý týden od PO 13. 5. do ČT 27. 6. takto:

• ST (13–19 hod.) – MěÚ Řevnice (platí i pro Lety);

• ČT (13–19 hod.) – MěÚ Dobřichovice (platí i pro Lety);

Kontaktní osoba: Linda Fialová

tel.: 739 201 267, e-mail: fialova@ecentre.cz.

Co?

Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce:

• kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (elektřina / zemní plyn) za každé odběrné místo;

• kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn) včetně rozpisu spotřeby a záloh za každé odběrné místo;

• informace o způsobu placení záloh (číslo bank. účtu, spojovací číslo SIPO apod.);

• podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem.

Pozn.: Smlouva je standardizovaný formulář společnosti eCENTRE. V případě zájmu soutěžit i o další komodity uvedené ve smlouvě (PHM, telekomunikace) je rovněž můžete zaškrtnout, k  ničemu vás to nezavazuje, v případě vyhlášení e-aukce na tyto komodity vás společnost eCENTRE osloví s výzvou k předání podkladů, budete-li mít zájem se zúčastnit.

Jak?

Způsob předání podkladů:

• osobně na kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě);

• zasláním kopií dokumentů v tištěné podobě na adresu eCENTRE, a. s., Milena Kurniková, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 1. Obálku s podklady označte heslem „Domácnosti ORP Černošice“.

Žádáme občany, kteří se chtějí do e-aukce zapojit, aby své podklady předali co nejdříve kvůli kontrole úplnosti předaných dat. Dne
24. června bude sběr dat definitivně uzavřen.

Termín samotné e-aukce je stanoven na konec srpna 2013. Změna termínu vyhrazena. O termínu e-aukce budou občané města informováni na webových stránkách a v Informačním listu. Na kontaktním místě pak budou pro občany připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. Změnu dodavatele administrativně zajišťuje v plném rozsahu  eCENTRE společně s vítězným dodavatelem. (bt)