Kraj přispěje rodinám s dětmi, které dojíždějí do škol

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Rada kraje včera odsouhlasila pokračování programu, který přispívá školákům na dopravu do školy. Na příští rok na něj vyhradila 40 milionu korun. Počet žádostí každý rok stoupá.

„Podmínky, za kterých mohou žadatelé získat od kraje finanční příspěvek na tzv. žákovské jízdné, se oproti minulému roku prakticky nemění. V rozpočtu na příští rok počítáme se čtyřiceti miliony korun na tyto příspěvky. Vzhledem k obrovskému zájmu ze strany veřejnosti si uvědomujeme, jak je tato podpora důležitá – a to nejen pro sociálně slabé rodiny,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.

Středočeský kraj realizuje projekt Stipendium Středočeského kraje na dopravu do školy od školního roku 2009/2010. Středočeským žákům, učňům a studentům jsou krajem hrazeny náklady spojené s dojížděním do školy. Aby bylo žadateli vyplaceno stipendium, musí doložit požadované formuláře a splnit podmínky stanovené Radou kraje. Po vypočtení výše stipendia a schválení v Radě, je následně provedena výplata žadateli.

Projekt je Středočeským krajem provozován od počátku v téměř nezměněných podmínkách.  Pro nadcházející školní rok se změní pouze termíny podání formulářů za jednotlivá pololetí nadcházejícího školního roku. Žádost na první pololetí bude muset podat žadatel do 3. března 2017 a žádost na druhé pololetí do 15. září 2017. Ostatní podmínky projektu včetně stanovování výše stipendia zůstávají bez změny. Formulář s žádostí o zapojení do projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pro školní rok 2016/2017 naleznou zájemci na stránkách kraje.

(red)