Kraj chce podpořit malé venkovské obchody

Foto: Lucie Hochmalová

DOLNÍ BEROUNKA – Středočeský kraj vyhlásí dotační program na podporu malých prodejen. Zastupitelé již schválili návrh na vyhlášení programu Obchůdek 2021, jehož účelem je udržení provozu maloobchodu v obcích do tisíce obyvatel na území, kde se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin.

Žádosti o finanční podporu budou přijímány od ledna 2023. Proplácené budou provozní náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny, na nájem prodejny či skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Dále je možné dotace čerpat na telekomunikační služby a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb. Přihlížet se bude také na to, zda je obec v tzv. Hospodářsky a sociálně ohroženém území. Veškeré podmínky pro žadatele o dotaci budou zveřejněny při vyhlášení programu, včetně konkrétního způsobu podání žádosti o dotaci a všech povinných příloh. Lhůta pro podání žádosti je od 2. ledna od 9 hodin do 23. ledna do 14 hodin.