Koupání v řece, jezerech a lomech na vlastní zodpovědnost

DZ_07_2012.inddPokud počasí dovolí, většina z nás se těší na letní koupání, pohodu u vody, sluníčko…

Každý si však skvělé koupání představuje trochu jinak. Někdo preferuje umělá koupaliště s tobogany či vlastní bazén na zahradě. Jiní mají raději přírodní vodu – řeky, jezera, rybníky nebo lomy, kde se v minulosti těžil písek a štěrk.

Nejbližší možnost koupání u nás představuje řeka Berounka. Zajímalo nás, zda může řeka a veřejná koupací místa na ní, především v kempech a nad jezy, patřit mezi sledované koupací vody, o jejichž kvalitě přinášejí na svých stránkách informace krajské hygienické stanice nebo správce povodí, v našem případě státní podnik Povodí Vltavy. S otázkou na kvalitu vody jsme se obrátili také na provozovatele nejbližších čistíren odpadních vod, firmu Aquaconsult, s. r. o.

Co jsou koupací vody?

Podle definice jsou koupacími vodami zjednodušeně nazvána oficiální místa ke koupání dle směrnic EU v České republice. V těchto místech, dělených ještě na koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě, se provádí pravidelná kontrola kvality vody následujícím způsobem.

Koupací oblasti

Podle informací krajské hygienické stanice (KHS) jsou kontroly jakosti vody v koupacích oblastech prováděny zpravidla v letních měsících ve 14denním intervalu. V rámci těchto kontrol zdravotními ústavy jsou odebírány vzorky vody k analýze. Vzorky získané v pondělí jsou analyzovány v laboratořích a výsledky jsou vkládány do centrálního informačního systému kvality pitných a koupacích vod ve čtvrtek dopoledne. Během čtvrtečního odpoledne jsou verifikovány pracovníky KHS včetně vyhodnocení kvality vody dle platných předpisů. Během pátku jsou údaje dostupné na serverech KHS. Pracovníci Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ) ve spolupráci s Českou agenturou životního prostředí (Cenia) připraví údaje pro prezentaci na Geoportálu České republiky a na evropském portálu kvality koupacích vod.

Koupaliště ve volné přírodě

U koupališť ve volné přírodě zabezpečuje provádění analýz provozovatel koupaliště prostřednictvím oprávněné laboratoře. Laboratoř po ukončení analýzy neprodleně vloží výsledky rozborů vody do informačního systému. Další průběh je obdobný jako u koupacích oblastí.

Na řece Berounce koupací místa oficiálně zřízena nejsou, takže podle KHS se kvalita vody pro zjištění vhodnosti ke koupání z důvodu průtoku nezjišťuje.

S dotazem na kvalitu vody v Berounce jsme se obrátili také na státní podnik Povodí Vltavy.

Podle našeho zjištění sice Povodí Vltavy s. p., jako správce povodí a správce vodního toku Berounka v rámci své činnosti provádí pravidelný monitoring povrchových vod ve vybraných profilech v souladu s právními předpisy (každoroční plán monitoringu, tzn. i v profilech na  významném vodním toku Berounka), ale nehodnotí  „znečištění vody ke koupání“ z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se osob a ani jakost vody v Berounce z tohoto hlediska systematicky nesleduje.

Podle slov Michaely Pohůnkové z oddělení styku s veřejností státního podniku Povodí Vltavy má povinnost monitorovat jakost vody v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání krajská hygienická stanice, nemá-li tuto povinnost provozovatel.

Ing. Barbora Tesařová