Kotlíkovou dotaci dostane první dvoustovka žádostí

Ilustrační foto: KÚSK
Ilustrační foto: KÚSK

Prvních 200 Středočechů, kteří splnili podmínky programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018, uspěli se svou žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci.

Rada Středočeského kraje v pondělí 7. března schválila registraci jejich žádostí. Žadatelé budou informováni o schválení a vyzváni k uzavření smlouvy. Seznam úspěšných žadatelů bude také zveřejněn na krajských webových stránkách.

„Od vyhlášení výzvy na podávání žádostí o kotlíkové dotace 15. ledna do dnešního dne eviduje náš úřad 2 502 žádostí, přičemž podle našeho odhadu by mělo být uspokojeno asi 3 500 žadatelů,“ uvedl hejtman Miloš Petera.

Největší zájem byl vidět v prvních okamžicích přijímání žádostí, počet podání však stále roste, jen za poslední týden jich přibylo 112. Žádosti mohou lidé podávat do 15. září, případné druhé kolo bude pokračovat od 3. října do 29. prosince 2017. Vypadá to ale, že objem finančních prostředků se vyčerpá již v prních kole. Další zájemci by proto s podáním žádosti neměli otálet.

Veškeré informace o čerpání kotlíkové dotace najdou zájemci na krajských webových stránkách www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015. Pokud jim není něco jasné, mohou jim pomoci i zaměstnanci úřadu.

(red)