Komentovaná prohlídka představí Český kras a jeho lidi

BEROUN – Muzeum Českého krasu zve zájemce o poznání regionu na komentovanou prohlídku výstavy Český kras a jeho lidé, která je k vidění v Jenštejnském domě v Berouně. Ve čtvrtek 12. října v 17 hodin provedou jednotlivými částmi výstavy odborníci, kteří se podíleli na jejím vzniku.

Návštěvníci tak uslyší zasvěcený komentář od Mgr. Ireny Benkové, archeoložky a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Dany Hradilové, historičky Muzea Českého krasu, Mgr. Jakuba Vodičky, Ph.D., geologa muzea a RNDr. Františka Pojera, přírodovědce a vedoucího Správy CHKO Český kras.

Autoři výstavy přiblíží záměr a okolnosti vzniku výstavy, jejíž podtitul je „jak krajina mění lidi a lidé krajinu“ a samozřejmě nezapomenou upozornit na nejzajímavější exponáty. „Velkým lákadlem je jedinečný archeologický nález – penězokazecká dílna z Koněpruských jeskyní, zapůjčená z Národního muzea, která bude vystavená po dlouhé době,“ říká archeoložka Mgr. Benková.

„Na výstavě jsme se snažili přiblížit unikátní přírodu a krajinu Českého krasu obhospodařovanou a ovlivňovanou člověkem již tisíce let. Území bylo vyhlášeno za chráněnou krajinnou oblast již před více než 50 lety v roce 1972. Návštěvníci se dozvědí, které druhy rostlin, živočichů a typů biotopů jsou nejvíce ohroženy, jakou aktivní péči zajišťujeme v chráněném v území a co je potřeba respektovat, aby byl udržen dosavadní typický krajinný ráz,“ doplňuje za CHKO Český kras František Pojer.

O výstavě

Český kras, geologicky velmi významná oblast, je dnes vnímán hlavně jako místo pro rekreaci, turismus a ochranu přírody. V relativně nedávné minulosti však byl také významným centrem těžby vápence a průmyslové výroby. Vždy byl také zemědělsky využíván a stopy zdejšího osídlení sahají do hlubokého pravěku – všechny tyto činnosti se projevily na dnešním podobě zdejší krajiny. Geologicky unikátní území tvoří základ, který se člověk naučil využívat i chápat.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, které je místem pro život, práci, zábavu i poznání. Začít ovšem musíme specifickou geologií, která je pro toto putování a využívání důležitá. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů výstava zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Zachycuje proměnu vztahu ke krajině, jejíž poznání vede ke snaze ochránit a udržet ji pro budoucí generace.

Zajímavosti z výstavy

Uvidíte zde mimo jiné kompletní trampskou či horolezeckou výbavu, řadu unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Svatého Jana pod Skalou z 18. stol.), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence.

Dozvíte se zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu.

Zjistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát. Část výstavy se věnuje cenným biotopům včetně jeskyní a jejích obyvatel, chráněným rostlinným i živočišným druhům, rozlišování kategorií chráněných území a pochopení výrazu „krajinný ráz“.

Výstava je doplněna mechanickými i elektronickými interaktivními prvky.

Zdroj: MČK Beroun