O. p. s. Šafrán: Každé dítě potřebuje bezpečný přístav

Foto: archiv Šafránu

Obecně prospěšná společnost Šafrán dětem rozjíždí unikátní program s názvem Bezpečný přístav. V rámci projektu bude během tří let podpořeno 60 rodin ze Středočeského kraje, u nichž došlo z různých důvodů k narušení citových vazeb a celkové destabilizaci rodiny.

Desetiměsíční intenzivní program proběhne ve třech etapách, počínaje zářím 2017. Zájemci o bezplatnou účast se mohou přihlásit právě teď. „Každé dítě potřebuje bezpečný přístav. Vyplujte s námi na smysluplnou cestu ke svému rozvoji a staňte se i vy bezpečným přístavem pro vaše děti,“ vzkazuje rodičům ze Středočeského kraje Šárka Francírková, ředitelka neziskové organizace Šafrán dětem.

Co je projekt?

Projekt Bezpečný přístav přispívá k řešení problémů ohrožených rodin, které se potýkají s narušenými citovými vazbami a nestabilitou způsobenou dalšími znevýhodňujícími faktory, jako jsou chudoba, nezaměstnanost, neúplnost rodin, zadluženost, závislosti či násilí. Tyto problémy rodičů v kombinaci s nedostatečnou mírou rodičovských a komunikačních schopností se odrážejí ve fungování rodiny jako celku, a pokud dítě vyrůstá v péči rodičů s narušeným citově – vztahovým vzorcem, je velká pravděpodobnost, že se u něj rozvine nejistý typ nebo porucha citového pouta. Doprovázení rodin se v rámci programu soustředí jak na sanaci rodiny a jejích vztahů, tak na prevenci, která posiluje stabilitu rodin už při prvních ´bouřích´.

Jak bude program probíhat?

Vybraní účastníci absolvují desetiměsíční intenzivní program hrazený Evropským sociálním fondem, který se skládá ze tří terapeuticko – poradenských setkání měsíčně a z celkem pěti vzdělávacích workshopů, zaměřených na témata rozvíjející rodičovské, komunikační či sociálně – ekonomické kompetence.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se může každý zájemce s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji, který pečuje alespoň o jedno dítě do 15 let. Zároveň by měl mít aktivní zájem svou situaci řešit. Každý účastník se totiž musí zavázat k absolvování celého desetiměsíčního programu. Přihlášku pro první etapu dostupnou na www.bezpecny-pristav.cz je nutné vyplnit nejpozději do 15. 9. 2017. Platí zde pravidlo čím dříve, tím lépe.

Dotazy rádi zodpovíme na info@safrandetem.cz nebo na informačních setkáních, ve dnech 7., 11. a 14. září. Sledujte náš Facebook a stránky projektu www.bezpecny-pristav.cz.

Zdroj: Tisková zpráva