Kámen připomínající radotínskou povodeň má opět své místo

Foto: MČ Praha 16

RADOTÍN – Při demolici mostu u Horymírova náměstí v pražském Radotíně museli pracovníci vybourat kamenný kvádr s letopočtem velké povodně v roce 1872.

Kvádr byl součástí kamenné zdi, postavené o deset let dříve. Nacházel se blíže k potoku. Povedlo se ho ale zachránit a umístit mezi obložení opěrné zdi na opačné straně.

Velké povodně postihly povodí Berounky na konci května 1872. Řeka tehdy nepobrala vydatný přívalový déšť na celém svém toku. Přírodní katastrofa si vyžádala více než dvě stě životů a zničila přes dvě stě domů. Nátlak vody v Radotíně neudržela ochranná hráz na Rymáni. Povodeň strhla náspy, mlýnský náhod a způsobila mnoho dalších škod.

(red)