V Litni rozsvítili strom a vyrobili 40metrový řetěz

Foto: archiv školy

V adventním období se před základní školou v Litni již poosmé rozsvěcoval vánoční strom. V dobrovodném programu se mimo jiné vytvářel vánoční řetěz, který přišel zkontrolovat anděl.

Návštěvníci se na místě kochali nejen symbolem Vánoc, ale mohli si také koupit některou z drobností – sobě pro radost, nebo k darování někomu milému. Vybírali si z různých vánočních ozdob, z keramika nebo adventních dekorací. Ani hladoví a žízniví neodešli s prázdnou, ve stáncích bylo plno dobrot: slané, sladké, tekuté. „Svou nabídkou nás okouzlily liteňské zahrádkářky – jejich výrobky byly nejen chutné a pohledné, ale i regionální a bio. Zajásali zkrátka mlsouni i alternativci,“ zaznělo z týmu organizátorů.

Mnoho zájemců o tvoření navštívilo také dílny ve škole. Na jednotlivých stanovištích si mohli nazdobit perníčky, vyrobit filcové ozdoby či sestavit papírový betlém. Zájem byl také o tvorbu papírového řetězu a tipovalo se, jak dlouhý nakonec vznikl. Odhady se lišily – od 7 po 108 m. Ve skutečnosti měřil 37,58 m.

Programem celého odpoledne provázely žačky 6. třídy Nikola Malinová a Zuzka Lukešová. Nejdříve vystoupily děti z Domečku Hořovice, po módní přehlídce následovala hodina angličtiny s nejmenšími školáčky, pak vystoupení dětí z liteňské mateřinky. Žáci školy předvedli pásmo vánočních písniček a básní. O závěr se postarali zpěváci ze sboru vedeného Simonou a Petrem Krutských, kteří zazpívali několik písní a doprovodili se na flétny, zvonkohry, kytary a rytmické nástroje. Připravili si pásmo, v němž navštívili různé země, přenesli se do různých historických období, ba dokonce vystřídali několik jazyků.

Těsně před rozsvícením stromu navštívil setkání anděl, který všem zájemcům rozdal světlo. Tím začalo liteňské těšení se na Vánoce.

(hh)