Jaký je efektivně sestavený životopis

Jaký je efektivně sestavený životopisV současné době se průměrný počet kandidátů na jedno volné pracovní místo blíží číslu dvaceti osob na pozici.

Je to však „pouze“ průměr. Nezřídka to může být i číslo blížící se desetinásobku. Životopis, obvykle uváděný jen ve zkratce ŽP nebo CV (z latinského curriculum vitae), je často prvním dokumentem, kterým komunikujete svůj zájem o danou pozici. Proto se vyplatí jeho vypracování věnovat mimořádnou pozornost.

Forma životopisu
Nejen při osobním, ale i při písemném kontaktu je velmi důležitý první dojem. Proto i při prezentaci ve formě životopisu dbejte kromě obsahu též na úhlednost, logiku posloupnosti dat i na formální správnost.

V současnosti se nepíše životopis jako slohové cvičení. Nikdo z personalistů na takové čtení nemá čas. Sestavte raději v bodech chronologicky psaný strukturovaný životopis.

Obsah životopisu
Neexistuje univerzální model životopisu (ŽP), který by bylo možné použít pro každého a při zájmu o jakoukoli pracovní pozici. Jen velmi zřídka lze posílat jeden životopis na několik různých míst. Ba naopak – obsah ŽP by měl být přizpůsoben nabízené pozici.

Jen několik zásad, které se v praxi osvědčily:
Základní osobní údaje uvádějte na začátku ŽP (jméno, příjmení, dosažený titul, adresu, telefonní a e-mailový kontakt). Další osobní údaje, jako je věk, rodinný a zdravotní stav, uvádějte pouze v případě, není-li to pro vás diskriminační.

Důležitá fotografie a nedůležité podrobnosti
Také přidání fotografie, nejlépe v dokladové velikosti, učiní dokument osobnější. Nutně však musí reprezentovat! Samozřejmě lépe působí foto barevné, na kterém jste řádně upraveni a ve vhodném oblečení.

„Rozeslala jsem desítky životopisů jako reakci na uvolněné pracovní pozice. Teprve poté, co jsem na svůj životopis přidala fotografii, jsem byla ve dvou případech pozvána do dalšího kola výběrového řízení,“ říká ve svém vyprávění paní Marta z Hlásné Třebaně.

V jejím případě (jde o třicetiletou maminku po rodičovské dovolené, která se neúspěšně pokoušela vrátit do firmy, kde před mateřskou dovolenou pracovala – dostala výpověď pro nadbytečnost) bylo přidání fotografie více jak pozitivní změnou v předtím neúspěšném snažení prorazit s poměrně zajímavým životopisem.

Po několika nepříjemných zkušenostech při osobních pohovorech udělala další úpravu ve svém ŽP: vymazala rodinný stav a zmínky o nástupu na mateřskou dovolenou ve strukturovaném životopisu. To je pro personalisty sice zajímavý údaj, aby si udělali obrázek o rodinné situaci adepta na volnou pozici, ale podle zákona by se na tuto informaci neměli ptát přímo. A vy jim ji sdělovat také nemusíte.

Marián z Mníšku pod Brdy, který měl tu smůlu, že dva roky před jeho nástupem do důchodu firma Kovohutě v Mníšku ukončila činnost, si také přidal k životopisu svou fotografii seriózního staršího muže, ale určitě neuvedl své datum narození. Jeho životopis je velmi zajímavý a nabízí zkušenosti v mnoha oborech. Jeho nevýhoda je však zřejmá: předdůchodový věk.

Vzdělání a kurzy
Po osobních údajích jsou dalšími body ŽP vzdělání a absolvované kurzy, nejlépe ty, které přímo podporují vaše šance získat poptávanou pracovní pozici a zvyšují vaši hodnotu na pracovním trhu. V chronologii dosaženého vzdělání začínáme nejvýše dokončeným vzděláním, po tomto výčtu následuje přehled důležitých kurzů.

Přehled zaměstnání
Nejdůležitější část ŽP následuje – a tou je přehled minulých zaměstnání. Zajímavé jsou zkušenosti ze zaměstnání z doby nedávné – maximálně do deseti posledních let. K časovým obdobím z poslední doby dále uvádějte pozici a zaměstnavatele. Pouhý název vykonávané funkce však nestačí. Aby se dalo odhadnout, jaké úkoly jste vykonávali, je dobré k pozici přidat i stručný popis náplně práce vaší pozice či pozic v minulých zaměstnáních.
„Zde jsem se také setkala s nevýhodou ženy po tříleté rodičovské dovolené – když se zaměstnavatel měl rozhodovat již ve třetím kole výběrového řízení mezi mnou a člověkem, který přecházel z pozice do pozice mezi firmami kontinuálně, dal přednost tomuto člověku, protože já jsem měla tříletou odmlku v práci v tomto oboru, zatímco on ne,“ přidává další zkušenost paní Marta.

Jazyky, počítače a řidičský průkaz
Pokud umíte více jak pár slov v jakémkoli cizím jazyce, dovedete vytvořit dokument ve Wordu či tabulku v Excelu nebo dokonce power pointovou prezentaci a poslat vše e-mailem, určitě to uveďte v dalším bodě ŽP! Je to vaše velmi důležitá vizitka pro personalistu. Na základě těchto údajů si vás na některých pohovorech přímo prozkouší z uváděných znalostí. Pokud vaše znalosti testy potvrdíte, máte mnoho bodů ve výběrovém řízení navíc! Pokud vlastníte řidičský průkaz, tuto skutečnost určitě také do ŽP přidejte. Podobně to platí i pro další specializovaná oprávnění – svářečský průkaz, pedagogické minimum apod.

Zájmy a reference nakonec
Pokud vaše koníčky nějak podstatně doplňují vaše skvělé předpoklady, uveďte je, jinak podstatné nejsou. Naopak velmi cenné mohou být reference o předchozích zaměstnáních, které určitě uveďte. Samozřejmě uveďte kontakty, u kterých jste si jisti, že se dané osoby o vás vyjádří pozitivně.

Pokud můžete přidat naskenovaný vlastnoruční podpis na závěr, váš životopis nebude mít chybu.

Kromě toho, že je ŽP společně s motivačním dopisem přílohou k žádosti o zaměstnání, poslouží i při telefonním hovoru či osobním setkání se zaměstnavatelem – poskytuje o vás a také pro vás přehledně uspořádané informace jak časové, tak o vzdělání a praxi. (bt)