Jak získat prostředky na přístavbu školy

Jak získat prostředky na přístavbu školyMěsto Dobřichovice se rozhodlo prodat několik zajímavých stavebních pozemků.

Na otázky k financování stavby odpovídá starosta Dobřichovic Michael Pánek.

Pane starosto, město Dobřichovice začíná v březnu s přístavbou budovy základní školy, můžete nám o této investiční akci říci více? 

Naše město se rozhodlo pro přístavbu školy v ulici 5. května z důvodu stále se zvyšujícího počtu žáků nejen z Dobřichovic, ale i z okolních obcí, především Letů a Karlíka. Současné prostory školních budov v ulici 5. května i Raisově již několik let nestačily narůstajícímu počtu dětí, přičemž v posledních letech byla situace již opravdu kritická. Přístavbou nové budovy školy vznikne 14 nových tříd. Vzhledem k demolici staré budovy, kde jsou nyní 4 třídy, bude mít škola oproti dnešnímu stavu tedy o 10 tříd více. Celkové náklady na stavbu činí bezmála 60 mil. Kč.

V současné době hospodářské recese není pro většinu obcí nijak snadné získat prostředky na takovouto stavbu. Jak bude vaše město přístavbu školy financovat?

Musím říci, že sehnat peníze na stavbu školy není lehké. Navrhl jsem zastupitelstvu po mnoha marných pokusech získat dotace, aby město Dobřichovice stavbu školy financovalo z vlastních zdrojů. Na přístavbě by se měly podílet také okolní obce Lety a Karlík, které nemají vlastní školu. Hlavní část nákladů ponese na svých bedrech město Dobřichovice, bude to zatížení rozpočtů několika příštích let. Část prostředků se naše město rozhodlo získat prodejem velmi pěkných stavebních pozemků. Stavební pozemky neprodávají Dobřichovice často, ale stavba školy je přesně tím případem, kdy zastupitelstvo pokládá prodej určité části svého nemovitého majetku za správné.

Pozemky v Dobřichovicích patří již dlouho k vyhledávaným lokalitám mezi zájemci o kvalitní bydlení v okolí Prahy. Můžete nám říci, o jaké pozemky se jedná?

Jedná se o tři pozemky ve staré zástavbě s krásným výhledem na hřebeny Brd přes údolí Berounky. První z pozemků o výměře 1 316 m2 leží po pravé straně ulice 5. května (ve směru od školy k lávce) mezi zástavbou rodinných domů. Jde o pozemek, na němž donedávna bývala moštárna. Na pozemku stojí přízemní budova, která je však, vzhledem k poměrně špatnému stavu, určena k demolici.

Druhé dva pozemky (oba o výměře 1 241 m2) jsou vedle sebe v ulici Jugoslávská, jeden směrem do ulice 5. května a druhý směrem do ulice Ke Křížku.

Jakou formou bude město pozemky prodávat?

Rozhodli jsme se pozemky prodat formou tzv. „obálkové metody“, kdy jednotliví zájemci předkládají své cenové nabídky v zapečetěných obálkách. Ty budou otevřeny komisí, složenou ze zastupitelů města. Prodej každého pozemku zájemci, který nabídl nejvyšší cenu, musí následně schválit zastupitelstvo.

Jaký očekáváte výnos z prodeje těchto tří pozemků?

Nerad bych předjímal, ceny pozemků v Dobřichovicích jsou stabilně vysoké a pohybují se v dané lokalitě rozhodně nad 3 tis. Kč za m2.

Na závěr bych rád řekl, že člověk, který si každý z uvedených pozemků koupí, může mít radost nejen z toho, že investoval do místa, kde se krásně bydlí, ale i z toho, že svou koupí přispěl na dobrou věc, tedy na stavbu nové školy.