Jak správně komunikovat s člověkem s Alzheimerovou chorobou nebo demencí?

Při komunikaci s pacienty s Alzheimerovou chorobou či demencí omezujeme veškeré rušivé, rozptylující a hlasité vlivy prostředí (ideální je mít vypnutou televizi či ztlumené rádio). Ujistíme se, že nás druhá strana dobře slyší, případně má správně nastaveny kompenzační pomůcky, tedy naslouchadla. Vždy dotyčného povzbuzujeme zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz. K člověku s demencí přistupujeme pokaždé otevřeně, přátelsky a laskavě. Dáváme pozor na prudké pohyby a přecházení. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironii.  Používáme přímá pojmenování, snažíme se vyhnout zájmenům, a pokud je to možné, ukazujeme na předměty, osoby, části těla, o nichž hovoříme. Nevolíme otázky a příkazy, které nabízejí více možností reakce nebo vyžadují početnější kroky. Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt. Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění používáme dotek. Ukončení rozhovoru dáme zřetelně a jednoznačně najevo.

 

Poradna pro zdravé stárnutí
Proč se ptát odborníků na demence Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro danou problematiku a rovněž lékaři různých specializací poradí všem, kteří mají podezření, zda u jejich blízkých nemůže být důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zajistí testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.