Jak řeší školství Řevnice a obce v jejich okolí

Jak řeší školství Řevnice a obce v jejich okolíKapacita řevnické školy 380 žáků je zcela využita. Od září 2012 bude navýšena na 430 žáků tak, jak to odsouhlasila rada města na návrh ředitelky školy.

Podruhé budou letos otevřeny tři první třídy. Otazník zůstává nad řešením kapacity školy na rok 2013/2014. Rada města zadala zpracování studií pro dvě možná řešení. Prvním je vybudování čtyř tříd v domě č. p. 64 (budova staré školy, kde v současné době sídlí firma Penco, která má však s městem uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu). Druhá studie řeší vybudování dvou tříd ve druhém patře městského úřadu. Realizace těchto možností plně závisí na čerpání případných dotací.

Podle informací Martina Sudka, publikovaných v řevnickém Ruchu č. 7/2012, navštěvuje tamní ZŠ v průměru 40 % přespolních dětí. Podle vývoje počtu obyvatel v blízkých Svinařích, ale i v Zadní a Hlásné Třebani (viz grafy) v porovnání s možnostmi ZŠ v Řevnicích to však vypadá, že tyto obce začnou pravděpodobně co nejrychleji vyjednávat místo pro vzdělání svých dětí ještě jinde, např. v ZŠ F. J. Řezáče v Litni.

Barbora Tesařová