Lety posílají děti do Dobřichovic i do Řevnic

Lety posílají děti do Dobřichovic i do ŘevnicLetos na jaře řešily Lety problém, jaký ještě nikdy nezažily: Při zápisu do ZŠ Dobřichovice nebyla přijata většina z 15 letovských dětí.

Důvod? Její nedostatečná kapacita. Pro letošní rok se ještě řešení našlo v ZŠ Řevnice, kam byly zapsány všechny děti, které nenašly místo v ZŠ Dobřichovice. Obec Lety poskytla investiční příspěvek pět tisíc korun na žáka. Avšak s výhledem, že v příštím roce pro malé Letovské místo v této škole nebude. Podle starosty Řevnic Libora Kvasničky je totiž na rok 2013 připraveno pro vstup do školy na šedesát řevnických prvňáků. Logicky město Řevnice primárně řeší umístění svých žáků.

Již teď je ale jisté, že místo pro letovské děti nebude příští rok ani v Dobřichovicích.

Dobřichovice totiž, ve snaze zrealizovat na jaře 2013 přístavbu školy, budou muset na čas přístavby zredukovat další dvě třídy a v situaci, kdy odchází jedna devátá třída, nelze pro školní rok 2013/2014 přijmout prvňáky do třech tříd. Takže i v následujícím školním roce budou přednostně přijaty děti z Dobřichovic, popřípadě z Karlíka.

V současné době se nově vzniklé letovské zastupitelstvo snaží dohodnout podmínky pro to, aby zajistilo svou zákonnou povinnost zabezpečit místo pro vzdělávání svých dětí. V úvahu pro následující rok přichází, po nalezení vhodného místa v Letech, zřízení detašovaného pracoviště jedné z okolních škol přímo v obci, nebo zajištění školního autobusu, který by v případě předpokládané volné kapacity vozil prvňáky do všenorské ZŠ.

Pokud by byla uzavřena dohoda s městem Dobřichovice, o které bude zmínka později, pak by smlouva o školské spádovosti mezi Lety a Dobřichovicemi začala platit od školního roku 2014/2015. Je také otevřena možnost výstavby vlastní školy v případě nalezení vhodného dotačního titulu. Ale to je otázka budoucích dohod a hledání příležitostí.

Barbora Tesařová