Jak na lapky, poberty a nenechavce?

Jak na lapky, poberty a nenechavceOblast, kde žijeme, je krásná a zajímavá povodím Berounky, přírodou, která je na dosah ruky.

Zároveň je relativně nedaleko i Praha, kam mnozí z nás jezdí denně za zaměstnáním, občas za kulturou. To jsou světlé stránky naší lokality. Blízkost Prahy s sebou ale přináší i tu méně lákavou realitu.

Poté, co se jednotlivé pražské městské obvody vyzbrojují kamerami dohlížejícími na bezpečnost Pražanů, divní ptáci, především straky, často však i organizovaní dravci operující na území hlavního města, soustřeďují větší pozornost na území Praze blízká, avšak preventivně proti jejich náletům nevybavená. Je zajímavé, že roční období nijak neovlivňuje jejich migraci…

Nebezpečné zóny
Ten, kdo využívá denně k cestě do práce kombinaci dopravních prostředků auto – vlak, řeší také každodenně nejen otázku, kde bude dnes na parkovišti volno, ale hlavně: „Najdu auto ve stejném stavu tak, jak jsem ho u nádraží ráno zaparkoval?“

Jsou tři nádraží, kam se sjíždí lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby si tam zaparkovali své auto a pokračovali vlakem dál: Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebáň. Mimo to se lupiči soustřeďují na parkoviště u mateřských či základních škol či na parkovištích nákupních center.

Jak na lapky, poberty a nenechavce 2Podle slov Gregora Dušičky, šéfa černošické městské policie, i npor. Jiřího Dlaska z řevnické policie chybí v těchto lokalitách kamerový systém. „Je to prostředek situační prevence,“ říká na téma kamerového systému a jeho využití Gregor Dušička. „Působí velmi účinně na místech, kde dochází k trestné činnosti, a má předpoklady tuto činnost pak vytlačit. V Dobřichovicích by kamerový systém sloužil velmi dobře hlavně na parkovišti u nádraží a též v centru, kde došlo v posledním půlroce ke krádežím aut dokonce i z garáže, jejíž vrata jsou otevírána čipovou kartou.“

Jenom v Dobřichovicích bylo za prvních pět měsíců letošního roku odcizeno šest aut, v celém služebním obvodu Policie ČR Řevnice, kam Dobřichovice patří, jich zmizelo celkem dvanáct. To je dost odstrašující číslo. Podobně je to s vloupáním do vozidel – Dobřichovice jasně vedou bilanci.

Je zajímavé, že ačkoli na nádraží v Řevnicích také ve všedních dnech parkuje okolo stovky aut, přítomnost služebny policie zloděje a jiné straky odrazuje.

Kamerový systém v Černošicích
„Pro město Černošice provádíme monitoring průjezdu vozidel nejen po ulici Vrážské, ale i v centru města pomocí pěti kamer. Tedy prozatím,“ pokračuje v našem rozhovoru na téma prevence ve městě Gregor Dušička. Kolem Vrážské také parkují lidé svá auta, když pokračují dál do Prahy vlakem. Jejich auta jsou tedy v relativním bezpečí?

„Ano. Nyní se však město rozhodlo, že se budou auta ze středu města, právě z ulice Vrážská a Kazínská, vytlačovat. Parkovací místa tam budou zpoplatněna. Řidiči, kteří potřebují zaparkovat právě kvůli odjezdu vlakem, budou směrováni na nově vznikající parkoviště se sty parkovacími místy pod nádražím Černošice – Mokropsy. I tam, až rozpočet města dovolí, budou instalovány kamery,“ zakončuje vedoucí Městské policie Černošice.

Všechno je otázkou peněz
A jak zareagují na svou nemilou bilanci ohledně krádeží a vykrádání aut Dobřichovice? Tuto informaci jsem zjišťovala u starosty města Ing. Pánka.
„Všechno je otázkou peněz, kterých, jak víte, v rozpočtu nepřebývá,“ začíná starosta vysvětlovat situaci. „Už na letošní rok jsme měli a stále máme připravený projekt pro monitorovací systém deseti kamer, které by snímaly nejenom parkoviště u nádraží, ale i příjezdové komunikace, centrum města a sochořadí, které je stále ničeno sprejery a jinými vandaly. Pořízení kamerového systému je investice řádově půl milionu korun, další náklady představují služby Městské policie Černošice spojené s monitoringem, pultem centrální ochrany. Pokud se podaří sehnat peníze, může být instalován do konce roku, pokud ne, přesune se realizace na rok příští.“

Represe nefunguje, musíme posílit prevenci
„Jednoho chytnete, odvezete jej k rozhodnutí o vazbě a on je zpět dříve, něž vy vyřídíte poštu. Dokud nebudou tvrdé tresty a nezvýší se pravomoci policistů i samotných lidí pro ochranu svého majetku, nedočkáme se toho, aby se bilance počtu krádeží snižovala,“ přidává ještě k nemilé statistice krádeží npor. Jiří Dlask.