Investice za desítky milionů startují v Řevnicích

Ilustrační foto: archiv

Do velkých investičních akcí se pouštějí v Řevnicích, kterým se podařilo získat desítky milionů korun na rozšíření čistírny odpadních vod včetně výstavby kanalizačních řadů pod Vrážkou. 

A také na rozšíření a modernizaci sběrného dvora.

Město v současnosti začíná na oba projekty vybírat stavební firmy. Předběžné souhlasné stanovisko se získáním dotací mají Řevnice i na další akce. Město proto vyhlásí také výběrové řízení na zhotovitele další etapy úpravy prostranství před nádražím.

Řevnice dále připravují zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice. V tomto něm se počítá s vybudováním nových odborných učeben v podkroví a výtahu v budově  2. stupně základní školy ve Školní ulici.

(pan)