Hudební zážitek v Karlíku

V kostele v Karlíku se v sobotu 5. září od 18 hodin odehraje koncert, na němž zaznějí skladby Purcella, Händela, Bacha, Mozarta, Dvořáka a Brahmse.

Účinkovat budou O. Richter Musilová (mezzosoprán), Z. Pelikánová (housle), J. Richter (viola) a J. Šaroun (varhany a klavír).

(red)