Hlásnotřebaňské lampy svítí méně, řevnické čeká rekonstrukce

Foto: Lucie Hochmalová

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Nové úspornější lampy mají v Hlásné Třebani a na Rovinách. Jejich výměna započala již v říjnu. Výměna celkem 150 světel za nová led světla výrazně uspoří obecní rozpočet. Ve všech vedlejších ulicích budou instalovány lampy svítící teplou bílou.

Světla v Hlásné Třebani budou regulována takto: do 22 hodin budou lampy svítit na 75 procent, mezi 22. hodinou a půlnocí na 50 procent a do pěti hodin ráno pak na 20 procent. Od 5 hodin ráno pak svítí znovu na 75 procent.

V Řevnicích naopak od původní myšlenky vypínat v částech města veřejné osvětlení v pozdně nočních hodinách ustoupili. Podle starosty to není možné kvůli zastaralosti sítě a spínání. Správce veřejného osvětlení proto vytipoval jen některé lampy, které by byly úplně odpojeny. Toto opatření má být v účinnosti pouze do doby provedení rekonstrukce veřejného osvětlení. Město má připravenu žádost o dotaci na první etapu, druhou žádost chce podat v příštím roce.