Hlásná Třebaň začíná stavět vodovod

Hlásná Třebaň začíná stavět vodovodNejprve budou vybudovány hlavní řady a potom veřejné části přípojek.

 

Zastupitelstvo rozhodlo pověřit firmu „Mayo“ získáním územního souhlasu na veřejné části přípojek. V současné době začínají obcházet pracovníci této firmy obyvatele, aby zjistili případný zájem o přípojku a ihned projednali místo nejvhodnějšího připojení.

Tato akce bude hrazena z obecního rozpočtu. Na svém pozemku za oplocením budou muset mít odběratelé vodoměrnou šachtu. Než začne samotná realizace přípojek, obec s vážnými zájemci o připojení uzavřít smlouvu. Za to bude chtít příspěvek na vybudování vodovodu (zatím se předpokládá, že bude maximálně 20 000,- Kč a bude moci být uhrazen ve dvou splátkách – v roce 2012 a 2013 ).

Hlavní řady vodovodů budou letos vybudovány v těchto ulicích – Trubská až na křižovatku s Mořinskou, celá ulice Pod Vinicí, ulice K Berounce, Na Zahrádkách (ne celá), spodní část ulice Nad Pískovnou, ulice Spojovací, Na Paloučku, Luční a K Bunkru. Střed obce a severní část bude realizována v roce 2013.

Na Rovinech budou dokončeny skoro celé povolené trasy vodovodu v tomto roce i s přípojkami. Jedná se o ulice Formanskou, K Černé skále, Řevnickou, Polní a neoznačené odbočky.

V případě dotazů využijte telefon 739 021 316 nebo e-mail:starosta@hlasnatreban.cz, nebo navštivte přímo obecní úřad v úterý 17.00 až 19.00 a v pátek 18.00 až 19.00.

převzato a zkráceno z místního Zpravodaje