Hlásná Třebaň chystá kulaté stoly s občany

Foto: ICP

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Do 4. července mohli obyvatelé Hlásné Třebaně a Rovin odpovídat v dotazníkovém šetření na to, co by v obci chtěli změnit nebo ponechat z hlediska veřejných prostranství či cest.

Dotazník byl součástí zpracování vize rozvoje – souhrnné koncepce řešící vzhled obce týkající se především návsi, místa pro trávení volného času, cest, podmínek pro výstavbu nových ulic.

Na druhou polovinu prázdnin chystá vedení obce na toto téma také kulaté stoly s občany. Konat se budou ve čtvrtek 5. srpna od 19.00 hodin na Rovinách a ve čtvrtek 12. srpna od 19.000 hodin v Hlásné Třebani. Podrobné informace o tvorbě vize rozvoje najdou zájemci na stránce hlasnatreban.cityupgrade.cz.