Hlásná Třebaň chce vybudovat víceúčelový dům

Ilustrační foto: ICP

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Nový víceúčelový dům, který má sloužit pro rozvoj komunitního života v Hlásné Třebani, chce vybudovat tamní radnice v rámci obecního úřadu a přilehlé požární zbrojnice. Nyní vyhlásila architektonickou soutěž.

Dům má mít administrativní zázemí úřadu včetně obecní knihovny, zbrojnici dobrovolného hasičského sboru, pronajímatelné komerční prostory, sdílený společenský sál a zázemí. Součástí zadání je i úprava venkovního veřejného prostranství. Díky sdíleným prostorům by měl být dům živý v průběhu celého dne.

Důležitým aspektem je funkčnost a šetrnost provozu odpovídající možnostem menší obce. „Má-li být ale tento záměr skutečně úspěšný, je velmi důležité, respektive nejdůležitější, aby projekty, které budou předloženy, byly nejen krásné, ale aby především pomohly celý objekt proměnit ve skutečně živoucí otevřené centrum, přívětivé občanům, umožňující komunitní setkávání,“ řekl starosta obce Tomáš Snopek.

Soutěž obec vyhlásila jako architektonickou, jednofázovou, otevřenou a projektovou. Termín odevzdání návrhů je 24. září 2021. Prohlídky řešeného území proběhnou 28. června a 19. července.

(pan)