Geopark Barrandien získal od kraje 183 tisíc korun na podporu svých projektů

Geopark Barrandien Foto: z facebooku Geoparku

PRAHA – ZÁPAD – Přes půl milionu korun, konkrétně 599 tisíc korun, pošlou středočeští radní třem středočeským geoparkům: geoparku UNESCO Český ráj, geoparku Kraj blanických rytířů a Geoparku Barrandien, jehož rozloha zasahuje i do okolí Prahy a na Berounsko.

Geopark Barrandien, který je největším geoparkem v České republice, použije dotaci ve výši 183 tisíc korun na podporu svých projektů zaměřených na popularizaci geologie a ochranu přírodních památek s cílem získat certifikaci globálního geoparku UNESCO. Půjde zejména o tvorbu nových webových stránek včetně nového grafického vizuálu pro představení kandidatury Geoparku Barrandien do sítě globálních geoparků UNESCO v příštím roce.

Geopark Barrandien s celkovou rozlohou 4316 km2 zasahuje do tří krajů, přičemž většina jeho území je ve Středočeském kraji. Území geoparku je rozděleno do sedmi oblastí: Praha a okolí, Berounsko, Brdy, Brdy Hřebeny, Rakovnicko, Radnicko a Plzeňsko. Geoparky jsou fenoménem s výjimečným významem pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i pro ochranu přírody a krajiny daného území. Síť národních geoparků v České republice představuje přibližně 12 procent území České republiky.