Edukátorka Národní galerie Praha představí dílo Josefa Mánesa

Josef Mánes: obraz Švadlenka

LETY – Beseda na téma Josef Mánes se v rámci cyklu přednášek letovské akademie uskuteční 2. března. Konat se bude od 18 hodin ve školní jídelně letovské základní školy. Přednáška mimo jiné připomene i letošní výročí 150 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých malířů a grafiků.

Jeho tvorba patří ke špičce zakladatelů vysoce kvalitní české romantické malby, vycházející z hlubokých tradic národní lidové tvorby. Průvodkyně jeho nejlepšími díly edukátorka Národní galerie Praha, Monika Švec Sybolová, seznámí účastníky i s jeho méně známými díly a jejich skrytou symbolikou. Dozvíte se mnohé i o jeho životních peripetiích jako umělce, žijícího na pokraji chudoby, a o osudech jeho obrazů, které jsou v současnosti na aukcích vysoce ceněna až desetimilionovými částkami.

Český malíř Josef Mánes (1820 – 1871)