Dotace na výměnu olověného potrubí do půlky února

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Nejpozději v pondělí 16. února 2015 musí být doručeny žádosti o dotace na výměnu olověného potrubí, a to do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.

O dotaci v rámci programu s názvem Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015 mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci domu s domovními olověnými rozvody vody, nebo společenství vlastníků jednotek či vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Ministerstvo poskytuje maximální finanční příspěvek 20 tisíc korun na bytovou jednotku. Žádost kromě jiných náležitostí musí obsahovat protokol autorizované nebo akreditované laboratoře o koncentraci olova v pitné vodě, která překračuje 10 µg olova na litr vody. Odběry nesmí být starší než 10 měsíců. Její součástí musí být i odborný technologický postup oprav včetně předběžného rozpočtu. Přesné podmínky jsou uvedeny zde.

Posledním termínem pro odevzdání žádostí je 16. únor 2015, přímo na podatelně Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost včetně příloh je možné odevzdat i prostřednictvím datové schránky s ID 26iaava.

(lib)