Dostavba školky v Dobřichovicích finišuje

Třídy ve školce se připravují na návrat dětí.
Třídy ve školce se připravují na návrat dětí.

I přes peripetie, které provázely dostavbu dobřichovické školky, to vypadá, že se stavební práce pomalu chýlí ke konci.

Po dobu stavby musely některé děti docházet do náhradních tříd v Sokole. Nyní už je jasné, že 5. ledna se děti vracejí zpátky do tříd ve školce. Další dobrá zpráva je, že pokud vše poběží podle plánu, tak dostavba bude dokončena 2. února a hned potom proběhne zápis do nové třídy. Ta by se mohla otevřít už od 1. března. Všechny zaměstnankyně školky v čele s paní ředitelkou projevily po dobu dostavby velkou míru vstřícnosti, když se rozhodly obětovat své pohodlí a často i svůj volný čas ve prospěch zachování kapacity školky. Stejně tak i někteří rodiče projevovali ochotu i shovívavost.

Proč se školka dostavovala až na podzim?
Dostavba dalších tříd školky, z nichž jedna by měla být uvedená do provozu záhy po dostavbě, měla proběhnout již o letních prázdninách. Do výběrového řízení se však přihlásila pouze jedna firma, a tak se plánovaná dostavba přesunula na podzim. Vedení školky proto muselo vzniklou situaci operativně řešit. Ve dvou třídách totiž nemohla v průběhu stavby probíhat výuka, a tak se ředitelka Monika Víšková rozhodla, že narychlo, prakticky během jednoho týdne, najde nové prostory. „Mohla jsem sice po dobu výstavby nechat školku otevřenou pouze pro předškoláky, ale to jsem si neuměla představit. Co by dělali rodiče, kteří musí chodit do práce?,“ říká Monika Víšková.

Školku nezavřeli, ale vyřešili vzniklou situaci i přes vlastní nepohodlí
Povedlo se jí tedy najít náhradní prostory v dobřichovickém Sokole. „Pro rodiče i učitelky to znamená drobné nepohodlí, ale dětem v Sokole nic nechybí. Pořád to dopadlo lépe, než kdybychom některé třídy ve školce zavřeli. Pro nás to znamenalo stěhování i v našem volném čase, nutnost upravit prostory Sokola, vymalovat, vše vyčistit. Pak třeba nutnost zajistit dovezení svačin každý den do Sokola. Svačiny i nádobí odvážím a zase přivážím každý den já, mimo období mé nepřítomnosti, kdy jsem se zotavovala po autonehodě“ doplňuje Monika Víšková potřebu zajistit vše logisticky. Děti se na oběd stěhují ze Sokola zpátky do školky, kde se v jídle střídají s dětmi, jejichž třídy se nacházejí ve školce. Když jedna z maminek komentuje dění se slovy:“ Zvládáte to úžasně, všechna čest,“ paní ředitelka děkuje. Prý se jí také dostává kritiky za to, že jsou například prostory v Sokole nedůstojné a podobně. V jejím hlase ani není znát rozhořčení, komentuje to jen slovy: “Buď můžeme říkat, že něco nejde a kritizovat, nebo řešíme konkrétní situace. Děkujeme všem rodičům, kteří pomáhali aktivně i těm, kteří mohli a své děti vyzvedávali po obědě, aby bylo dětí ve třídách méně,“ říká Monika Víšková.

Z naší návštěvy ve třídách umístěných v Sokole se určitě nezdálo, že by dětem něco chybělo. Učitelky využívají prostor na maximum ke hrám a předškolní přípravě a děti si to očividně užívají. „Často to totiž bývá tak, že mnohem více řeší věci dospělí než děti. Ty se prostě přizpůsobí a nic neřeší,“ komentuje to Monika Víšková.

Co bude dál?
„Prostory sokolovny maximálně využijeme až do konce roku. Děti sice nastoupí na vánoční prázdniny, ale my budeme mezi svátky v práci a budeme zase vše stěhovat zpátky ze Sokola do školky,“ upřesňuje Monika Víšková. Ještě před prázdninami se vyčistí třídy, do kterých nemohly děti docházet díky probíhajícím stavebním pracím a po prázdninách se děti zase vrátí do svých tříd. Těšit se mohou i rodiče, jejichž děti budou moci nastoupit do nově vzniklé třídy.

Pedagogové i další pracovníci ze školky v čele s paní Víškovou si zaslouží pochvalu za to, že obětovali své pohodlí tomu, aby děti mohly od září navštěvovat školku, byť v méně pohodlných podmínkách. Ocenění si ale zaslouží i všichni rodiče, kteří projevili ochotu, trpělivost a vstřícnost.

(lh)