Dosahujeme lepších výsledků než komerční poskytovatelé

Dosahujeme lepších výsledků než komerční poskytovateléříká Michal Nešpor, předseda Rady občanského sdružení DOBNET, o.s.

Jen málokdy je při výběru člověka zpovídaného v rozhovoru tak jasno jako tentokrát. Jedním ze zakládajících členů sdružení DOBNET byl Michal Nešpor. V jeho čele stojí dosud a byl u všeho podstatného, co se v něm kdy dělo. Dnešní rozhovor je tak trochu rozjímání mezi spolupracovníky. Přesto ale poodhaluje netušené či pozapomenuté.

Mnozí čtenáři berou DOBNET jako něco, co je v regionu „odjakživa“, čtou DOBNET zpravodaj a jsou připojeni k internetu. Jak to vlastně začalo, kde je počátek sdružení?

DOBNET vznikl v polovině roku 2003. Původní myšlenkou bylo připojit pár známých k internetu, kde by se neplatilo za každou minutu spojení. Teprve později jsme došli k myšlence založit občanské sdružení, které si objednalo vlastní konektivitu do internetu.

Po nesmělých začátcích přišel prudký rozmach. Předpokládám, že jste ho jako zakladatelé nečekali a vznikaly hektické situace.

Ano, čísla z let 2004 až 2006 to skutečně dokládají. Poptávka byla naprosto neuvěřitelná, čekali jsme, že o internet za tři stovky bude zájem, ale že bychom připojovali denně několik uživatelů, to skutečně ne. S přibývajícím počtem připojených zařízení v síti opravdu vznikalo mnoho problémů, rychlostí počínaje a technickou podporou konče.

Kdy nastal ten okamžik, v němž síť přestala být zájmem přátel a přišel čas stát se profesionálním providerem?

Už od několika desítek zřízených přípojek bylo jasné, že uživatelé považují připojení k internetu spíše za službu než komunitní síť. Snaha o profesionalizaci započala již v roce 2004, ale trvalo nám dalších několik dlouhých let, než se vše podařilo. Stále je jistě co zlepšovat, ale dnes mohu s klidným svědomím říci, že síť DOBNET je na profesionální úrovni a s používanou technologií patří k jedné z nejmodernějších v regionech našeho druhu.

Lokální wi-fi sítě vzniklé aktivitou místních jsou ryze českým fenoménem. V čem se DOBNET jako občanské sdružení liší od komerčních poskytovatelů, kteří působí i v našem regionu?

Technicky jsou sítě zčásti podobné. Komerční poskytovatel se snaží využívat standardní ověřené technologie, jež jsou na trhu, a tím dosahuje standardních výsledků. Občanské sdružení má kromě svých zaměstnanců ještě cca 40 členů, kteří mají zájem síť rozvíjet jako svého koníčka. Disponujeme tudíž relativně velkým potenciálem nadšenců, ochotných věnovat svůj volný čas experimentování a vyvíjení nových řešení. Máme tak výrazně lepší výsledky než komerční poskytovatelé.

Síť DOBNET v posledních dvou letech prochází masivní rekonstrukcí na technologii 5.5G. Dá se už nyní říct, jak se bude dále rozvíjet, jaké jsou vize do budoucna?

Úkolem pro rok 2012 je dokončit rekonstrukci na již zmíněnou technologii 5.5G. V souvislosti s přibývajícími přípojkami technologie 5.5G paralelně posilujeme páteřní spoje mezi jednotlivými přístupovými body a pochopitelně také hlavní linku do internetu. Dnes nelze říci, jaká zařízení budeme nasazovat za rok. Ale víme, že propustnost sítě musíme udržet s aktuálními požadavky na využívané služby. Účastníkům musí fungovat telefon po internetu, musí mít možnost sledovat přes internet televizi. Dnes nikdo nechce čekat na zobrazení www stránky nebo na stažení videa. Naší vizí je spokojený zákazník.

Připojením k internetu to začalo, dalším viditelným výsledkem působení občanského sdružení je tento DOBNET zpravodaj. Co lze povědět o jeho vzniku a budoucnosti?

DOBNET zpravodaj původně vznikl jako informační měsíčník pro uživatele připojené k síti Internet. V prvních letech vycházel pouze elektronicky, byl rozesílán e-mailem do schránek účastníků. Postupem času se obsah rozšířil do dnešní podoby regionálního časopisu a DOBNET zpravodaj se 16 stranami A4 začal vycházet v tištěné podobě nákladem 5 500 kusů. Je zcela zdarma a s pomocí vlastních pracovníků ho každý měsíc doručujeme do poštovních schránek v obcích, které jsou pokryty signálem sítě DOBNET. Do budoucna chceme určitě více vlastního zpravodajství z regionu a větší prostor pro hlavní témata a rozhovory. V této souvislosti uvažujeme o rozšíření počtu stran.

V posledních měsících se DOBNET soustředil i na hlasové služby. Proč právě na ně?

Hlasové služby, pro nezasvěcené spíše telefonní linky, jsou neprávem opomíjenou službou. Dnes umíme zřídit telefonní linku se stávajícím číslem, bez nutnosti zaplatit jedinou korunu měsíčního poplatku. A přitom lze z pevné na pevnou volat za méně než za korunu za minutu a mezi účastníky stejné sítě dokonce zdarma. Pevné linky připojené prostřednictvím internetu (VoIP) jistě mají před sebou svoji budoucnost.

Jako předseda Rady sdružení určitě máte představu o jeho vývoji v nejbližších měsících. Jak by měl DOBNET vypadat například za rok?

DOBNET bude mít na konci roku 2012 o cca 200 až 300 přípojek k internetu více, budou zřízeny desítky telefonních linek. Kompletně dokončíme modernizaci sítě, na všech jejích bodech bude možné zřídit přípojku do sítě 5.5G. Na regionálním zpravodajském serveru iDobnet.cz přibude denně deset i více zpráv. Na více než dvou stech veřejně přístupných místech bude možné se bezplatně připojit k internetu prostřednictvím služby WIFI FREE DOBNET. Pokud bude štěstí stát při nás, v září představíme novinku z oblasti mediálních projektů DOBNET.

Děkuji za rozhovor.

Ptal se Jaroslav Mareš